Jonge slechtvalken geringd

Dit is het 11e jaar dat hetzelfde slechtvalkenpaar op het provinciehuis broedt. Het zijn sinds 2010 dezelfde 2 gekleurringde vogels. De valken zijn allebei 13 jaar oud.

Volg live

Volg het slechtvalkechtpaar live via slechtvalk.brabant.nl.

Snelste vogel

De zeldzame slechtvalk is - met een snelheid van 200 tot 260 km per uur - de snelste vogel ter wereld. Slechtvalken broeden van oorsprong op rotsrichels. Maar ook hoge gebouwen, zoals het provinciehuis, zijn in trek als broedplaats. Zeker wanneer er ruim voedsel voorhanden is, zoals stadsduiven.

Biodiversiteit in Brabant

Het plaatsen van nestkasten levert een bijdrage aan de instandhouding van zeldzame vogelsoorten, vleermuizen, vlinders of andere insecten. Dat is dringend nodig omdat het aantal dier- en plantsoorten (biodiversiteit) steeds meer onder druk komt te staan. Ook in Brabant. De provincie werkt daarom hard om de achteruitgang aan dier- en plantsoorten te stoppen en werkt daarbij intensief samen met andere (overheids-)instanties.

Contact

Jonge slechtvalken geringd