Directie

Portfolio Directeur Email/Telefoon
Netwerk van Brabant Marcel van Bijnen (Algemeen directeur) mvbijnen@brabant.nl
073 - 681 21 29
Innovatief, Concurrerend en Bereikbaar Brabant Marc Glaudemans mglaudemans@brabant.nl
073 - 681 29 16
Vitaal en ruimtelijk Brabant Jeroen Smarius jsmarius@brabant.nl
073 - 681 23 91
Brabant in groene transitie Michèle Vlug mvlug@brabant.nl
073 - 681 24 56
Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling Jochem Meulesteen jmeulesteen@brabant.nl
073 - 681 21 17

Programmamanagers

Portfolio: Netwerk van Brabant onder regie van directeur: Marcel van Bijnen (Algemeen directeur)

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Ondersteuning Bestuur & Management Catelijne Thomassen cthomassen@brabant.nl
073 - 681 28 12 
Kwaliteit Openbaar Bestuur Nancy Wester nwester@brabant.nl
073 - 681 28 12 
Slimme financiering & participaties Ward de Bruijn wdbruijn@brabant.nl
073 - 681 28 12
Kabinetszaken Henk Smit hcsmit@brabant.nl
073 - 681 21 13
Majeure projecten & Ontwikkelbedrijf Pleunie Josseaud pjosseaud@brabant.nl
073 - 681 28 12
CIO Office Marcel Thaens mthaens@brabant.nl
073 - 681 28 12
Concerncontrol & Auditing Anke Kijzers jkijzers@brabant.nl
073 - 681 28 12 

Portfolio: Innovatief, Concurrerend en Bereikbaar Brabant onder regie van directeur: Marc Glaudemans

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Slimme en Groene Mobiliteit Geert Mennen gmennen@brabant.nl
073 - 681 28 12
SmartwayZ.NL Gertjan Koolen gkoolen@brabant.nl
073 - 681 28 12
Multimodale Bereikbaarheid Bart Swaans hswaans@brabant.nl
073 - 681 28 12
Economie, Kennis & Talentontwikkeling Gido ten Dolle gtdolle@brabant.nl
073 - 681 28 12
Infrastructurele Projecten Ineke Bol ibol@brabant.nl
073 - 681 28 12
Aanjaagprogramma Innovatieve Organisatie
 
Marcel Broumels  mbroumels@brabant.nl
073 - 681 28 12 

Portfolio: Vitaal en ruimtelijk Brabant onder regie van directeur: Jeroen Smarius

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Wonen, Werken & Leefomgeving Rick van den Berg hvdberg@brabant.nl
073 - 681 28 12
Landbouw & Voedsel Arie Meulepas ameulepas@brabant.nl
073 - 681 28 12
Cultuur, Sport & Erfgoed Bert Doedens adoedens@brabant.nl
073 - 681 28 12
Aanjaagprogramma Innovatieve samenwerking Marie-Louise van Mook mvmook@brabant.nl
073 - 681 28 12

Portfolio: Brabant in groene transitie onder regie van directeur: Michèle Vlug

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Natuur Erik van Herk hvherk@brabant.nl
073 - 681 28 12
Water & Bodem Tobias Renner trenner@brabant.nl
073 - 681 28 12 
Vergunningen, Toezicht & Handhaving Marijanne van den Dries mvddries@brabant.nl
073 - 681 28 12
Milieu & Energie Irene Cortenbach icortenbach@brabant.nl
073 - 681 28 12
Stikstof (tijdelijk) Carly Jansen cjansen@brabant.nl
073 - 681 28 12

Portfolio: Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling onder regie van directeur: Jochem Meulesteen

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Bedrijfsvoering, Beleid & Advisering Wessel-Jan Fijnvandraat wfijnvandraat@brabant.nl
073 - 681 28 12
Dienstverlening ICT Peter van de Ketterij pvdketterij@brabant.nl
073 - 681 28 12
Facilitaire Dienstverlening Martijn Merks amerks@brabant.nl
073 - 681 28 12
Stuurinformatie & Administratie Eelke Blonk eblonk@brabant.nl
073 - 681 28 12

Contact

Directie en programmamanagers