De algemeen directeur zet strategische kaders uit, houdt overzicht, stuurt het concern en zorgt voor een goede ondersteuning van het bestuur, voor een effectieve samenwerking binnen de organisatie en met onze partners. De directie werkt aan een opgave gestuurde netwerkorganisatie met professionals met ruimte, en een organisatie die hierin ondersteunt.

De algemeen directeur en voorzitter van het directieteam van de provincie neemt als secretaris deel aan de vergaderingen van Gedeputeerde Staten.