De algemeen directeur zet strategische kaders uit, houdt overzicht, stuurt het concern en zorgt voor een goede ondersteuning van het bestuur, voor een effectieve samenwerking binnen de organisatie en met onze partners. De directie werkt aan een opgave gestuurde netwerkorganisatie met professionals met ruimte, en een organisatie die hierin ondersteunt.

Marcel van Bijnen is provinciesecretaris / algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant. Hij neemt als secretaris deel aan de vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Hij is algemeen directeur van de provinciale organisatie en voorzitter van het directieteam dat uit 4 directeuren bestaat.;

Directieteam Brabant v.l.n.r.: Jeroen Smarius, Marcel van Bijnen, Michèle Vlug, Marc Glaudemans en Jochem Meulesteen

Directieteam Brabant

v.l.n.r.: Jeroen Smarius, Marcel van Bijnen, Michèle Vlug, Marc Glaudemans en Jochem Meulesteen.

 • Marcel van Bijnen – Netwerk van Brabant

  Portfolio: Kwaliteit openbaar bestuur, een sterk Brabants netwerk, versterken sociale veerkracht, arbeidsmarkt, regionale economie en economische ontwikkeling en een digitale samenleving.;

 • Marc Glaudemans - Bereikbaar en Groei

  Portfolio: organiseren slimme & duurzame mobiliteit, regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

 • Jochem Meulesteen - Slimme organisatie

  Portfolio: ondersteunende opgaven en bedrijfsvoering

 • Jeroen Smarius - Vitaal en ruimtelijk Brabant

  Portfolio: verduurzamen landbouw, vitaal platteland, duurzame ruimtelijke ontwikkeling, culturele infrastructuur, culturele identiteit en monumentenzorg, Ontwikkelbedrijf en de Omgevingsvisie.

 • Michèle Vlug - Brabant in groene transitie

  Portfolio: milieu, energie, klimaat, vitale natuur, watersysteem, waterbeheer, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden, circulaire economie en versnellen energietransitie.

Contact

Organisatie en programmamanagement