Directie

Portfolio Directeur Email/Telefoon
Netwerk van Brabant Marcel van Bijnen (Algemeen directeur) mvbijnen@brabant.nl
073-6812129
Bereikbaar en Groei Marc Glaudemans mglaudemans@brabant.nl
073-6812916
Vitaal en ruimtelijk Brabant Jeroen Smarius jsmarius@brabant.nl
073-6812391
Brabant in groene transitie Michèle Vlug mvlug@brabant.nl
073-6812456
Slimme organisatie Jochem Meulesteen jmeulesteen@brabant.nl
073-6812117

Programmamanagers

Portfolio: Netwerk van Brabant onder regie van directeur: Marcel van Bijnen (Algemeen directeur)

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Ondersteuning Bestuur en Directie Silvia Derks sderks@brabant.nl
06-18303321
Ondersteuning Provinciale Staten Kirsten ten Cate ktcate@brabant.nl
06-55686950
Kabinetszaken Henk Smit hcsmit@brabant.nl
073-681 2113
Bestuurlijke Organisatie en Samenwerking Roberto Heijmerink rheijmerink@brabant.nl
06-55686565
BrabantStad Mieke Verhees wverhees@brabant.nl
06-18303269
(Veer)Krachtig Bestuur René Peusens rpeusens@brabant.nl
06-18303470
Interbestuurlijk Toezicht Roberto Heijmerink rheijmerink@brabant.nl
06-55686565
Verbonden partijen Nico Sluijter nsluiter@brabant.nl
06-18303146
Digitalisering Loet Visschers lvisschers@brabant.nl
073-681 2274

Portfolio: Bereikbaar en Groei onder regie van directeur: Marc Glaudemans

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Integraal Mobiliteitsbeleid Geert Mennen a.i. gmennen@brabant.nl
06-18303136
Slimme Mobiliteit en Beter Benutten Gertjan Koolen gkoolen@brabant.nl
06-55686646
SmartwayZ.NL Gertjan Koolen gkoolen@brabant.nl
06-55686646
Verkeer en Vervoer Bart Swaans hswaans@brabant.nl
06-18303462
Economisch programma Brabant Miranda Wijnstekers mwijnstekers@brabant.nl
06-18303304
Generiek economisch beleid Jan-Willem Stad jwstad@brabant.nl
06-55686605
Europese programma's Hans Overbeek joverbeek@brabant.nl
06-51009806
Internationalisering Bart Louwers a.i. blouwers@brabant.nl
06-52783564
Branding en Public Affairs Silvia Derks a.i. sderks@brabant.nl
06-18303321
Stimulus Remco Reisinger r.reisinger@stimulus.nl
06-18303355
Infrastructurele werken Kees van Driel kvdriel@brabant.nl
06-18303339
Majeure projecten Kees van Driel a.i. kvdriel@brabant.nl
06-18303339

Portfolio: Vitaal en ruimtelijk Brabant onder regie van directeur: Jeroen Smarius

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Omgevingswet Rick van de Berg hvdberg@brabant.nl
06-18303350
Agrofood Arie Meulepas ameulepas@brabant.nl
06-27745053
Leegstand Saskia van Eenbergen cveenbergen@brabant.nl
06-18303244
Versterken Brabant Mozaïek Rick van de Berg a.i. hvdberg@brabant.nl
06-18303350
Werklocaties Jan-Willem Stad jwstad@brabant.nl
06-55686605
Wonen Niek Bargeman nbargeman@brabant.nl
06-52783632
Cultuur van nu Bert Doedens adoedens@brabant.nl
06-55686501
Erfgoed Marie-Louise van Mook mvmook@brabant.nl
06-55686546
Sport Bert Doedens adoedens@brabant.nl
06-55686501
Uitvoeringsprogramma ontwikkelbedrijf Ward de Bruijn wdbruijn@brabant.nl
06-55686639
Uitvoering Erfgoedfabriek Ward de Bruijn a.i. wdbruijn@brabant.nl
06-55686640
Verkenningen Erfgoedfabriek Arno van den Hurk avdhurk@brabant.nl
06-55686957
Sociale veerkracht en Gezondheid Angela Riddering ariddering@brabant.nl
06-48420699

Portfolio: Brabant in groene transitie onder regie van directeur: Michèle Vlug

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Uitnodigend Groen Erik van Herk hvherk@brabant.nl
06-52794301
Milieu en Gezondheid Nancy Wester nwester@brabant.nl
06-18303401
Verbindend Water Sas Terpstra sterpstra@brabant.nl
06-52794496
Omgevingsrecht, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Externe veiligheid Marijanne van den Dries mvddries@brabant.nl
06-27745039
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Hans Leermakers jleermakers@brabant.nl
06-18303076
Energie Irene Cortenbach icortenbach@brabant.nl
06-18303463

Portfolio: Slimme organisatie onder regie van directeur: Jochem Meulesteen

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Administratie en Stuurinformatie Edwin Beckers ebeckers@brabant.nl
-
Communicatie en Evenementen José Voets mvoets@brabant.nl
06-18303363
Financiële en juridische concernsturing en advisering Marcia Buuron mbuuron@brabant.nl
06-55686682
Subsidieorganisatie Marcia Buuron mbuuron@brabant.nl
06-55686682
Personeel & organisatie Sandra Terwolbeck a.i. sterwolbeck@brabant.nl
06-52560385
Externe Dienstverlening Peter Feijen pfeijen@brabant.nl
06-18303302
Interne Dienstverlening Fons Reijnen acreijnen@brabant.nl
06-18303130
Informatiebeleid Rob Hootsmans rhootsmans@brabant.nl
06-18303087
Informatiebeheer Onno Vollinga ovollinga@brabant.nl
06-18303029

Contact

Directie en programmamanagers