Directie

Portfolio Directeur Email/Telefoon
Netwerk van Brabant Marcel van Bijnen (Algemeen directeur) mvbijnen@brabant.nl
073-6812129
Innovatief, Concurrerend en Bereikbaar Brabant Marc Glaudemans mglaudemans@brabant.nl
073-6812916
Vitaal en ruimtelijk Brabant Jeroen Smarius jsmarius@brabant.nl
073-6812391
Brabant in groene transitie Michèle Vlug mvlug@brabant.nl
073-6812456
Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling Jochem Meulesteen jmeulesteen@brabant.nl
073-6812117

Programmamanagers

Portfolio: Netwerk van Brabant onder regie van directeur: Marcel van Bijnen (Algemeen directeur)

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Ondersteuning Bestuur & Management Catelijne Thomassen cthomassen@brabant.nl
06-27745058
Kwaliteit Openbaar Bestuur Nancy Wester nwester@brabant.nl
06-18303401
Slimme financiering & participaties Ward de Bruijn wdbruijn@brabant.nl
06-55686639
Kabinetszaken Henk Smit hcsmit@brabant.nl
073-681 2113
CIO Office Marcel Thaens mthaens@brabant.nl
06-18303005
Concerncontrol & Auditing Anke Kijzers jkijzers@brabant.nl
06-52794228

Portfolio: Innovatief, Concurrerend en Bereikbaar Brabant onder regie van directeur: Marc Glaudemans

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Slimme en Groene Mobiliteit Geert Mennen gmennen@brabant.nl
06-18303136
SmartwayZ.NL Gertjan Koolen gkoolen@brabant.nl
06-55686646
Multimodale Bereikbaarheid Bart Swaans hswaans@brabant.nl
06-18303462
Economie & Talentontwikkeling Gido ten Dolle gtdolle@brabant.nl
06-83945226
Infrastructurele Projecten Ineke Bol ibol@brabant.nl
06-83628369
Aanjaagprogramma Trends PM -
-

Portfolio: Vitaal en ruimtelijk Brabant onder regie van directeur: Jeroen Smarius

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Wonen & Leefomgeving Rick van den Berg hvdberg@brabant.nl
06-18303350
Landbouw & Voedsel Arie Meulepas ameulepas@brabant.nl
06-27745053
Cultuur, Sport & Erfgoed Bert Doedens adoedens@brabant.nl
06-55686501
Aanjaagprogramma Innovatieve samenwerking Marie-Louise van Mook mvmook@brabant.nl
06-55686546
Majeure projecten & Ontwikkelbedrijf Pleunie Josseaud pjosseaud@brabant.nl
06-55686599

Portfolio: Brabant in groene transitie onder regie van directeur: Michèle Vlug

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Natuurontwikkeling Erik van Herk hvherk@brabant.nl
06-52794301
Water & Bodem Sas Terpstra sterpstra@brabant.nl
06-52794496
Vergunningen, Toezicht & Handhaving Marijanne van den Dries mvddries@brabant.nl
06-27745039
Milieu & Energie Irene Cortenbach icortenbach@brabant.nl
06-18303463

Portfolio: Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling onder regie van directeur: Jochem Meulesteen

Programma Programmamanager Email/Telefoon
Bedrijfsvoering, Beleid & Advisering Wessel-Jan Fijnvandraat wfijnvandraat@brabant.nl
06-51245250
Dienstverlening ICT Peter van de Ketterij pvdketterij@brabant.nl
06-23015499
Facilitaire Dienstverlening Martijn Merks amerks@brabant.nl
06-51232998
Stuurinformatie & Administratie Eelke Blonk eblonk@brabant.nl
06-10826509

Contact

Directie en programmamanagers