Deze regels hebben betrekking op onder meer het aanbesteden van opdrachten, transparantie en het afhandelen van vragen, verzoeken of klachten ten opzichte van de provincie.