Bouw provinciehuis Architect Hugh Maaskant met commissaris van de koningin Constant Kortmann (links) Bouw provinciehuis Koningin Juliana opent provinciehuis Handtekening Hugh Maaskant Toren provinciehuis Trap provinciehuis Detail provinciehuis

Als 'eye-catcher' langs de A2 is het gebouw inmiddels niet meer weg te denken uit het stadsbeeld van 's-Hertogenbosch. Toch heeft het de nodige voeten in de aarde gehad voordat het bouwwerk kon worden gerealiseerd. Maaskant heeft de opening door Koningin Juliana op 12 november 1971 in ieder geval nog kunnen meemaken. Hij stierf 6 jaar later.

Roerige bouwgeschiedenis

Met de opening kwam er een einde aan een lange en roerige bouwgeschiedenis. Al begin jaren vijftig was men tot de conclusie gekomen dat er een gezamenlijke ruime behuizing van de verschillende provinciale diensten moest komen. De verspreiding over allerlei locaties in de stad volstond niet meer, waardoor in 1952 de knoop werd doorgehakt: er moest een nieuw provinciehuis komen.

Maaskant

De initiatiefnemers hingen de realisatie van het nieuwe bouwwerk op aan een prijsvraag. De Rotterdamse architect H.A. Maaskant (1907-1977) was één van de architecten die een uitnodiging kreeg om aan de prijsvraag deel te nemen. Uiteindelijk werd zijn ontwerp gekozen, maar het zou nog jaren duren eer de bouw kon starten. Over de plaats waar het provinciehuis moest komen bestond lange tijd geen overeenstemming. Aanvankelijk werd een locatie in de binnenstad aangewezen, maar na vele discussies werd in 1962 toch gekozen voor een terrein aan de rand van de stad. De bouw van het provinciehuis werd door Maaskant beschouwd als de kroon op zijn loopbaan. Het was tevens het laatste bouwwerk dat hij realiseerde.