Zwemmen in Brabant

Zwemmen en Corona

Om verantwoord zwemmen mogelijk te maken treffen de badhouders en zwemplasbeheerders diverse maatregelen. Dit betekent dat er in deze tijd extra aandacht is voor de veiligheid en hygiëne. De regels voor zwembadbezoek zijn vastgelegd in Protocol verantwoord zwemmen Ook is er een protocol Zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater Het uitgangspunt is: vermijd drukte, geef elkaar de ruimte. Zwemmers kijken op www.zwemwater.nl en volgen de aanwijzingen op de borden.

Hygiëne en veiligheid

Zowel voor binnen, buiten als natuur-zwemgelegenheden gelden altijd al strenge normen ten aanzien van hygiëne en veiligheid. De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant ziet hier in opdracht van de provincie op toe.

Zwemplassen in Brabant

De provincie Noord-Brabant wijst elk jaar de zwemwaterlocaties in natuurwater aan op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. De aangewezen locaties zijn te herkennen aan de provinciale zwemwater informatie borden en zijn te vinden op de landelijke website zwemwater.nl

Zwembaden

Het water van een zwembad moet maandelijks aan de normen voor zwemwaterkwaliteit voldoen. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ziet in opdracht van de provincie toe op de zwemwaterkwaliteit van zwembaden. Hierbij gaat het om het borgen van schoon zwemwater en preventie tegen legionella besmetting. Als het zwemwater niet voldoet aan de kwaliteitseisen en hierdoor een onaanvaardbaar risico voor de zwemmer ontstaat kan het zwembad gesloten worden.

Zwemseizoen

Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) worden zwemplassen gecontroleerd. Zo wordt er gekeken of de zwemplas veilig is en er niet te veel afval op de bodem ligt, zoals glasscherven. Ook controleert de provincie de kwaliteit van het water. Als er bijvoorbeeld blauwalgen voorkomen in het water, kan de provincie besluiten om de zwemplas tijdelijk te sluiten. Daarnaast spelen de voorzieningen voor de zwemmers een rol, zoals of de verkleedhokjes in orde zijn.

Negatief zwemadvies

Indien daar aanleiding voor is kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. Zwemmen op locaties die niet op zwemwater.nl voorkomen wordt altijd afgeraden.

Zie ook