Waterbeleid: Provinciaal Milieu- en Waterplan

Er wordt gewerkt aan een nieuw plan voor de komende planperiode: het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) 2022-2027.

Netwerkbijeenkomst

14 april vindt een netwerkbijeenkomst plaats waar ook vragen omtrent het Ontwerp-RWP gesteld kunnen worden. Aanmelden hiervoor kan tot 8 april via het e-formulier