Waterbeleid: Provinciaal Milieu- en Waterplan

Er wordt gewerkt aan een nieuw plan voor de komende planperiode: het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) 2022-2027.