Gemeenten kunnen deze bijvoorbeeld gebruiken bij het zoeken naar nieuwe bouwlocaties of de inrichting van bedrijven¬≠terreinen. Wa¬≠terschappen maken er gebruik van bij het beheer van het waterpeil en het uitvoeren van plannen voor natuurgebieden. Met de beschikbare kennis kunnen bestuurders hun beslissingen onderbouwen.

BrabantInZicht

Kijk op BrabantInZicht.nl voor feiten, cijfers en kaarten over de toestand van water, naast die van natuur en milieu. Informatie over het thema water wordt gegeven aan de hand van de verhalen ‘Bescherming tegen water’, ‘Schoon en natuurlijk water’ en ‘Beschikbaarheid van water’.

Bodematlas

Naast meetgegevens is er informatie die niet snel verandert zoals de aanwezigheid van zand- en kleigronden, of kwel- en infiltratiegebieden. Zie hiervoor Bodematlas

Zie ook