Deze video gaat over Deltaplan Hoge Zandgronden
Mediaspeler laden...

De hoge zandgronden beslaan circa 85% van de oppervlakte van Brabant ten zuiden van de lijn Bergen op Zoom - Breda - ’s-Hertogenbosch - Oss.

Balans

Doel in deze gebieden is om de vraag naar water vanuit de verschillende gebruiksfuncties in balans te brengen met het beschikbare water. Dit door maatregelen die de watervraag verminderen, water vasthouden in het gebied en sponswerking van de bodem verbeteren. In sommige delen van Brabant kan de aanvoer van water uit de Maas vergroten. Maar het zal ook nodig zijn ons aan de effecten van droogte aan te passen of deze te accepteren.

Zie ook