> Lees meer...

Daarom zijn in het verleden veel wijstgronden verdwenen om ze geschikt te maken voor landbouw. Wijstgronden kunnen tegenwoordig echter een belangrijke rol vervullen voor bijvoorbeeld natuurwaarden en klimaatadaptatie. Via de Provincie Noord-Brabant zijn er 2 subsidieregelingen rondom het wijstverschijnsel:

  • Wijstherstel (regeling tot 2023). Hierbij worden gronden, door het nemen van hydrologische maatregelen, omgezet tot wijstgronden. Binnen de subsidieregeling wordt er rekening gehouden met de afwaardering van de grond. 
  • Zicht op Wijst. Deze regeling heeft als doel de bekendheid én herkenbaarheid van wijst, Peelrandbreuk en Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. te vergroten.