Uitbreiding grondwaterbeschermingsgebied

Drinkwater komt uit de bodem. Regenwater dringt in de bodem en zakt langzaam naar beneden. Zo filtert het water op een natuurlijke manier. Het gebied waar het water wordt opgepompt, noemen we een waterwingebied. Het gebied waaruit het water naar de pompen stroomt, is een grondwater-beschermingsgebied. In beide gebieden is het extra belangrijk dat er geen vervuiling in de bodem zakt. Iets wat helaas steeds meer gebeurt.

Landbouw, verkeer, bebouwing en recreatie beïnvloeden aantoonbaar de kwaliteit van het grondwater. Heel lang werd gedacht dat het natuurlijk filteren voldoende zou zijn om het water schoon op te kunnen pompen. Maar nu blijkt de beschermende kleilaag niet overal aanwezig. Hij biedt daardoor minder bescherming dan gedacht. Het grondwater-beschermingsgebied Gilzerbaan is daardoor een kwetsbare waterwinning. Om te garanderen dat ook in de toekomst de 110.000 huishoudens en bedrijven in Tilburg en Goirle schoon drinkwater krijgen, is het grondwaterbeschermingsgebied uitgebreid. De begrenzing van het waterwingebied binnen het grondwater-beschermingsgebied verandert niet. Binnen het grondwater-beschermingsgebied en het waterwingebied gelden specifieke regels om het grondwater te beschermen. Deze staan in de Interim Omgevingsverordening

Inventarisatie waterwingebied Gilzerbaan

Om precies te weten wat er speelt binnen het waterwingebied Gilzerbaan, houdt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een inventarisatie van de percelen en opstallen in het waterwingebied. Daarvoor wil de Omgevingsdienst graag de eigenaren spreken. Een medewerker van de Omgevingsdienst komt graag bij u langs. Hij/zij vult samen met u als eigenaar een vragenlijst in. Zo ontstaat een overzicht van het type gebruik en de gebruikte bouwmaterialen in het hele gebied, en eventuele risico’s voor de bescherming van het grondwater. U leest meer over de inventarisatie op: odzob.nl

Heeft u grond in het waterwingebied Gilzerbaan?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst als u nog geen contact heeft gehad.
Mail uw gegevens naar grondwater@odzob.nl. of bel (088) 369 03 69. De omgevingsdienst maakt dan een afspraak met u. Namens de provincie Noord-Brabant zorgt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voor de grondwaterbescherming.

Contact

Veranderingen gebied Gilzerbaan

Zie ook