Het Regionaal voorstel Maas 2016 behelst projecten voor de korte termijn, tot 2028. De projecten richten zich op dijkversterking en rivierverruiming, vaak in samenhang met gebiedsontwikkeling. Voor de bedijkte Maas gaat het om de MIRT-verkenningen: Meanderende Maas en Oeffelt. De komende jaren leidt dit tot voorstellen voor planuitwerking. De provincie participeert in de projectorganisatie van de Meanderende Maas en is trekker voor het project Oeffelt. 

Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas omvat:

  • verbetering van de dijk tussen Ravenstein en Lith
  • meer ruimte voor de Maas
  • ontwikkeling van het gebied

Het project richt zich op beide kanten van de Maas, tussen de A50 en de sluis bij Lith. De noodzaak om maatregelen aan de rivier en dijk te treffen biedt tegelijkertijd kansen voor de regio rondom de Meanderende Maas: kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie. 

Project Ruimte voor de Maas Oeffelt

Voor velen zijn de hoge waterstanden in de Maas een bekend probleem. Ter hoogte van Oeffelt stuwt het water op bij de smalle doorgang onder de N264 (verbindingsweg Oeffelt-Gennep). Deze ‘flessenhalsproblematiek’, de cultuurhistorie van het Maasheggengebied en de barrièrewerking door het voormalig ‘Duits-lijntje’ vragen om een oplossing van regiopartijen én bewoners. Kijk voor meer informatie op de site flessenhalsoeffelt.nl

Contact

Projecten in voorbereiding