Het Regionaal voorstel Maas 2016 behelst projecten voor de korte termijn, tot 2028. De projecten richten zich op dijkversterking en rivierverruiming, vaak in samenhang met gebiedsontwikkeling. Voor de bedijkte Maas gaat het om de MIRT-verkenningen: Meanderende Maas en Oeffelt. De komende jaren leidt dit tot voorstellen voor planuitwerking. De provincie participeert in de projectorganisatie van de Meanderende Maas en is trekker voor het project Oeffelt.