Voor het gebied van de Schelde Delta geldt dat er nergens ter wereld een vergelijkbaar deltagebied is waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie zo aanwezig is. Een gebied waar eb en vloed duwen en trekken aan de loop van de Schelde, en waar zout water in zoet water overloopt. Zee en rivieren hebben in de loop van de tijd hun sporen achtergelaten in de ondergrond. De diverse lopen van de Schelde zijn tekenend voor het landschap. En dan zijn er karakteristieke elementen als verdronken dorpen, middeleeuwse bolle akkers, veenwinning, forten, vestingen en linies.

Het Grenspark Zoom-Kalmthoutse Heide, de Noordpolder, de voormalige kalksteengroeve Boudewijn, de Dintelse Gorzen en Cruijslandse Kreken liggen onder andere in het Brabantse deel en kennen een rijke geschiedenis van het gebied. Daarbij gaat het erom de unieke gebiedseigenschappen zichtbaar en beleefbaar te maken.