Het huidige landschap van Global Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar. Denk aan de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw en gecontroleerde overstromingsgebieden.

Het Grenspark Zoom-Kalmthoutse Heide, de Noordpolder, de voormalige kalksteengroeve Boudewijn, de Dintelse Goprzen en Cruijslandse Kreken liggen onder andere in het Brabantse deel en kennen een rijke geschiedenis van het gebied.

Met de erkenning als Global Geopark heeft het gebied meer kans op (Europese) fondsen voor initiatieven voor onderzoek, natuur- en landschapsbeheer en duurzaam toerisme. UNESCO hecht ook veel belang aan educatie, lokale tradities en de allesomvattende aanpak van de geoparken. Hieraan wordt de komende jaren door de meer dan 130 partners verder gewerkt.