Deze video gaat over Leisure Ontwikkel Fonds (LOF)

In de afgelopen jaren groeiden de aantallen bezoekers, bestedingen en daarmee ook de banen in de vrijetijdssector flink. Begin 2020 gooide het coronavirus echter roet in het eten. De vrijetijdssector is enorm hard geraakt door de crisis. Inzet van Rijk, provincie, branche- en marketingorganisaties en ondernemers voor herstel van de sector zal de komende periode dan ook hard nodig zijn. De provincie werkt hieraan met partners op zowel landelijk als Brabants niveau.

Aanbodversterking

Voor de Brabantse vrijetijdssector is het belangrijk dat er nieuw en onderscheidend aanbod wordt ontwikkeld en dat wat goed is wordt behouden. Daarom investeren we bijvoorbeeld stevig in het Brabantse icoon Vincent van Gogh en in het Routebureau Brabant dat zorgt voor aantrekkelijke recreatieve wandel-, fiets- en ruiterroutes en deze ook promoot.
De provincie verkent steeds hoe we door slimme samenwerkingen tussen toerisme/recreatie en cultuur, sport, erfgoed en natuur tot nieuw aanbod kunnen komen. Voorbeelden hiervan zijn projecten zoals Goed eten in Brabant en het Biesboschwandelpad, maar ook een publiekscampagne als HiermoetjezijninBrabant hoort hier bij.

Leisure Ontwikkelfonds Brabant

Het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) is het stimuleringsfonds voor de Brabantse vrijetijdssector. Het fonds verstrekt leningen aan ondernemers voor het realiseren van nieuw, innovatief leisure-aanbod. Alle Brabantse regio’s, de provincie, de Efteling en Libéma zijn deelnemer in dit fonds. Projecten die via het LOF een lening ontvingen zijn Exodus Burned, Dorolis' Meta Maze en het Oorlogsmuseum Overloon voor de aanleg van een indoor fietspad.

VisitBrabant

VisitBrabant is de marketingorganisatie voor toerisme en recreatie in Brabant. VisitBrabant laat het hele jaar door zien wat Brabant op toeristisch-recreatief gebied te bieden heeft en trekt daarmee binnen- en buitenlandse bezoekers naar Brabant. VisitBrabant voert daarnaast diverse projecten uit zoals Goed eten in Brabant en publiekscampagnes zoals HiermoetjezijninBrabant. Ook biedt VisitBrabant trainingen/cursussen aan ondernemers bijvoorbeeld op het gebied van gastvrijheid, betere zichtbaarheid en reviewmanagement.

HiermoetjezijninBrabant

Met de publiekscampagne ‘Hier moet je zijn in Brabant’ laat VisitBrabant ook tijdens de coronacrisis laten zien wat Brabant te bieden heeft aan inwoners en bezoekers. Dit met subsidie van de provincie en in samenwerking met samen met 150 ondernemers, instellingen en lokale overheden. Ook tijdens de lockdowns werd actief gecommuniceerd, omdat juist dan plannen worden gemaakt voor de uitstapjes en vakanties. Uiteraard worden alle campagne-activiteiten passend binnen de richtlijnen van het RIVM uitgevoerd.

Routebureau Brabant

De provincie investeert samen met de Brabantse gemeenten jaarlijks in Routebureau Brabant. Het Routebureau houdt zicht bezig met recreatieve routes voor wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden en varen. Het Routebureau zorgt voor beheer en onderhoud, ontwikkelt nieuwe routes en zorgt voor promotie. VisitBrabant zorgt voor coördinatie en uitvoering van de activiteiten.
Voor langeafstandsfiets- en wandelroutes en voor overkoepelende taken zoals een landelijk meldpunt en nationale routedatabank wordt subsidie verstrekt aan Wandelnet en het Landelijk Fietsplatform.

Monitoring en onderzoek

De provincie neemt deel aan de Landelijke Data Alliantie. Hierin werken partijen, waaronder de provincies samen aan data en inzichten over toerisme in Nederland. Rapportages worden op de website van de Landelijke Data Alliantie geplaatst.
VisitBrabant voert jaarlijks in opdracht van de provincie de monitoring Vrijetijdseconomie uit. Hierin wordt ingegaan op de resultaten van het vrijetijdsbeleid. De rapportage biedt ook input voor eventuele bijstelling van beleid.

Zie ook