Acrobatiek met ballen

Amateurkunstregeling

De provincie ondersteunt 18 Brabantse instellingen die de kwaliteit van de amateurkunst verbeteren of de participatie vergroten. Zij krijgen een meerjarige subsidie Hedendaagse Cultuur voor de periode 2021-2024. Voor de komende 4 jaar is dat € 614.250 per jaar. De aanvragen zijn door de Adviescommissie Amateurkunst getoetst.

Professionele kunstregeling

De provincie ondersteunt de professionele kunsten in Brabant. In totaal krijgen 53 instellingen die zich richten op de ontwikkeling, productie en presentatie van professionele kunsten subsidie in de periode 2021-2024.

Professionele kunstregeling

Deze 53 culturele instellingen met een regionale functie, worden via de Subsidieregeling hedendaags cultuur Noord-Brabant door de provincie meerjarig ondersteund. In totaal ontvangen zij € 27,1 miljoen in 4 jaar.

Zie ook