Daarom investeert de provincie Noord-Brabant in 2021 en 2022 jaarlijks ruim € 35 miljoen in de cultuur-, sport- en vrijetijdssector.

Het provinciebeleid voor cultuur, sport en toerisme en recreatie (vrije tijd) is de komende 2 jaar grotendeels een voortzetting van het bestaande beleid. “Dit kader laat zien dat we in 2021 en 2022 veel mooie dingen gaan doen binnen het budget dat we daarvoor beschikbaar hebben", vertelt Van Pinxteren. "Het is een evenwichtig programma, dat goed aansluit bij de maatschappelijke opgaven waar deze provincie voor staat."

Belangrijke doelen zijn:

  • het ondersteunen van een divers en inclusief Brabants cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod;
  • het ontwikkelen van sportief en cultureel talent;
  • het versterken van het innovatief vermogen en ondernemerschap.

Contact

Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport

Zie ook