N272 Beek en Donk - Gemert


De provincie Noord- Brabant gaat de N272 in Gemert-Bakel en Laarbeek aanpakken. Het gaat om het deel tussen de rotonde die aansluit op de N279 (model ‘berenkuil’) tot aan de rotonde die kruist met de N605 (Noord-Om).

De N272 tussen de aansluiting met de N279 en de rotonde Noord-Om (N605) is toe aan een opknapbeurt. Onderhoud aan en herinrichting van de weg zorgen ervoor dat de weg weer klaar is voor de toekomst. De provincie werkt daarom aan een plan voor de weg. Veiligheid en een vlotte verkeersafwikkeling staan daarbij centraal.

Wat gaan we doen

In hoofdlijnen willen we:

  • onderhoud plegen aan de weg;
  • de weg, kruispunten en oversteken veiliger maken;
  • langs de weg een snelfietsroute aanleggen;
  • de verkeerscapaciteit van kruisingen verbeteren, zodat verkeer vlotter doorstroomt.

Recente ontwikkelingen

In 2021 was al voor de N272 een ontwerp uitgewerkt, het zogeheten Voorkeursalternatief. Inmiddels zijn er recente ontwikkelingen, waarmee we rekening willen houden. Zo zijn er bijvoorbeeld actuele verkeerscijfers beschikbaar en nieuwe wensen en ideeën opgehaald bij de omgeving. Alle kruispunten op het wegdeel worden daarom nu nog eens onderzocht. Wat is beter: een verkeerslicht, een rotonde, of is er niks nodig? Hoe kan het verkeer in de ochtend- en avondspits voldoende doorrijden? Hoe kunnen fietsers veilig van a naar b? Naar al deze vragen wordt nu uitgebreid onderzoek gedaan. Zo komen we tot een geoptimaliseerd ontwerp. We verwachten het nieuwe ontwerp in het najaar van 2024 te presenteren.

De kruispunten

Op de projectsite wegen.brabant.nl leest u meer over de verschillende kruispunten en de relevante afwegingen.

Participatie

We maken het plan voor de N272 in nauw overleg met de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek. Ook de belangen van de omgeving wegen we mee. Met direct belanghebbenden, zoals aanwonenden, voeren we een-op-een gesprekken. De brede omgeving betrekken we via informatieavonden, nieuwsbrieven en de projectsite wegen.brabant.nl

Planning

  • Najaar 2024: vastgesteld VKA+
  • Najaar 2024 – eind 2025: uitgewerkt wegontwerp en uitvoeren van alle benodigde onderzoeken (zoals bodem-, archeologisch, explosieven onderzoek etc.)
  • Begin 2026: ontwerp definitief, start voorbereiding, start aankoop benodigde gronden en regelen van vergunningen e.d.
  • Begin 2027: start aanbesteding
  • Na de zomer 2027: werk gegund en start voorbereiding van de uitvoering
  • Circa 2028/2029: doorlooptijd uitvoering

Meer informatie

Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief, het nieuwsbriefarchief en de projectsite wegen.brabant.nl


Bestanden

Vragen over de N272?

Neem dan contact op met omgevingsmanager Sabine van den Broek-Nieman via:

Nieuwsbrief N272

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen aan en rondom de N272 Beek en Donk - Gemert.

Projectsite N272 Beek en Donk - Gemert

Bezoek voor meer informatie over de plannen voor de N272: wegen.brabant.nl.