N638 Rucphen - Zundert

Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde randweg Zundert tot de aansluiting op de toekomstige omleiding Rucphen. In de planstudie uit 2016/2017 is in overleg met de omgeving onderzocht hoe de problemen op de N638 het best opgelost kunnen worden.

Maatregelen

  • Veiliger inrichten van kruisingen door het aanbrengen van middengeleiders. Fietsers kunnen in twee delen oversteken.
  • Plaatselijk verbreden van smalle wegstukken.
  • Plaatsen van een houten geleiderail langs de rijbaan om ernstige bermongevallen te voorkomen.
  • Waar mogelijk blijft de N638 een 80 km/h weg, met op enkele plaatsen een verlaagde maximum snelheid van 60 km/h.
  • Het vervangen van de asfaltlaag, zodat de weg voor de komende tien jaar in goede conditie blijft.

Planning

Vanaf maandag 6 september (week 36) tot en met maandag 14 november (week 45) worden de laatste 2 fasen van het werk rondom de reconstructie N638 uitgevoerd. Het gaat om het gedeelte tussen de Abdij en restaurant De Moerse Bossen. Alle aanliggende bedrijven blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar.
Na week 45 zullen er nog plantwerkzaamheden plaatsvinden. Voor deze werkzaamheden wordt de N638 niet afgesloten.

Bereikbaarheid

De N638 is afgesloten voor doorgaand verkeer tot en met oktober 2021. Aanwonenden en aanliggende bedrijven blijven (met tijdelijke maatregelen) bereikbaar. Voor het doorgaand en lokaal verkeer worden omleidingen ingesteld. Tijdens de afsluitingen blijft fietsverkeer tussen Zundert en Rucphen (en andersom) altijd mogelijk.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden aan de N638? Maak dan gebruik van de facebookpagina, app of nieuwsbrief.

Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden aan de N638? Via de Facebookpagina plaatst aannemer BAM Infra regelmatig updates en foto’s van de werkzaamheden. Wanneer u “ontvang meldingen” aanzet, krijgt u automatisch een melding waanneer er een nieuw bericht wordt geplaatst.

Smartphone app

Ook kunt u de reconstructie volgen via de de BAM Infra projecten-app op uw smartphone:

Wanneer u ‘ontvang meldingen’ in de BAM projecten-app aanzet, krijgt u automatisch een melding wanneer er een nieuw bericht wordt geplaatst.

Nieuwsbrief

U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief N638 om op de hoogte te blijven.

Contact

Vragen of klachten over de werkzaamheden en-/of bereikbaarheid: Wendy van den Broek (Omgevingsmanager BAM Infra): onderhoudn638@bam.com
Voor overige vragen: Ward Gijsberts (Omgevingsmanager provincie): n638@brabant.nl

Contact

N638 Rucphen - Zundert

Zie ook