Deze video gaat over Nieuwe randweg N605 om Boekel gereed

De N605 loopt van Gemert naar Uden en ging daarbij door de kern van Boekel. Een groot deel van het verkeer op deze weg is doorgaand verkeer uit de regio. Om de leefbaarheid en veiligheid in het dorp te verbeteren, heeft de provincie Noord-Brabant een nieuwe 80 km/u weg aangelegd die buiten de kern ligt. De weg is sinds juni 2021 in gebruik. De nieuwe N605 randweg Boekel is een enkelbaansweg met 2x1 rijstrook en is landschappelijk goed ingepast. De weg is uitgevoerd met geluidreducerend asfalt. En er zijn goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen. 

Het volledig tracé is afgerasterd om aanrijdingen met dieren, met name dassen, te voorkomen. Via faunapassages kunnen dieren de weg passeren. Stichting D’n Eik heeft nestkasten opgehangen voor dwergvleermuizen, huismussen, steen- en kerkuilen die leefden in de panden die zijn gesloopt voor de aanleg van de randweg. Bovendien wordt geïnvesteerd in het gebied rondom de weg. Enkele percelen zijn ingericht met water en groen en wandel- en fietsroutes worden aangekleed en krijgen bewegwijzering.

Waar ligt de nieuwe weg?

Er is gekozen voor een westelijke randweg om Boekel. De nieuwe randweg begint bij de kruising Gemertseweg (N605) met de Mutshoek en loopt dan in noordwestelijke richting. Ongeveer ter hoogte van Molenakker sluit de randweg weer aan op de N605. Daartussen sluiten rotondes aan op bedrijventerrein De Vlonder en de Erpseweg.

Bijkomende werken gemeente Boekel

Door de aanleg van de randweg Boekel verandert er op de gemeentelijke wegen ook het één en ander. Om de beoogde verkeerskundige effecten te bereiken in het dorp zal de gemeente de 30 km herinrichting van het centrum (Kerkstraat noord en zuid) van Boekel oppakken. Het doorgaande verkeer wordt ontmoedigd om gebruik te maken van de route door het dorp. In eerste instantie met tijdelijke maatregelen. Een ruim jaar na opening van de randweg wordt bekeken hoe de definitieve inrichting eruit moet komen te zien. Niet direct als gevolg van de aanleg van de randweg maar wel door de randweg nog meer noodzakelijk, is de verbreding van de Mutshoek. De bedrijvigheid ter plaatse noopt ook in de huidige situatie tot een verbreding van de weg.    

Zie ook