Deze video gaat over Opening N395

Gedeputeerde Suzanne Otters - Bruijnen van de provincie Noord-Brabant en wethouders Ad van Beek (gemeente Oirschot) en Esther Langens (gemeente Hilvarenbeek) arriveerden donderdagmiddag 8 december per touringcar bij het viaduct van de N269, dat normaal gesproken uitzicht biedt over de nieuwe kluifrotonde van de N395. Die was nu echter niet te zien, omdat er een bouwhek voor stond met daarop een foto van de oude situatie. Nadat de bestuurders het bouwhek gezamenlijk opzijzetten, werd de dubbele rotonde bij Hilvarenbeek weer zichtbaar en was de N395 officieel geopend.

Door de aanpak van de weg is er veel verbeterd ten opzichte van de vroegere situatie, met name voor de veiligheid. Zo zijn oversteekplaatsen en fietspaden onder handen genomen. In de dorpen is veel groen aangeplant en er is gebruik gemaakt van zogenaamd stil asfalt, waardoor het geluid van de weg is afgenomen.

Maatregelen

Om deze doelen te bereiken, heeft de provincie onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • Het uniform indelen van de weg, met waar mogelijk een scheiding tussen autoverkeer en langzaam verkeer.
  • Het verbeteren van de aansluiting van de N269 op de N395, door het aanleggen van twee rotondes die met elkaar verbonden zijn (kluifrotonde).
  • Het aanleggen van stil asfalt over de gehele N395. Dit zal direct de leefbaarheid in de dorpen vergoten.
  • Vergroening van de openbare ruimte. Daarnaast zullen wij hagen aanbrengen langs de weg (deels in voortuinen van bewoners), dit is in overleg gedaan met gemeenten, bewoners, verenigingen en dorpsraden.
  • De maximumsnelheid wijzigen van 60 naar 80 kilometer per uur ten oosten van Diessen.
  • Het ontsluiten van de wijk Haagakkers met een rotonde aan de oostelijke komgrens van Oostelbeers.
  • Het plaatsen van verkeerslichten in Middelbeers (kruising Oranjestraat/Vestdijk) en in Oostelbeers (Kerkstraat).
  • Aansluiting van industrieterrein De Scheper met een kruising met verkeerslichten op de Wintelresedijk.
  • Het aanpassen van de aansluiting op de A58 en plaatsen van nieuwe verkeerslichten.

Werkzaamheden in beeld

De werkzaamheden aan de provinciale weg vonden plaats in 2021 en 2022. Bekijk de video om in vogelvlucht alle fasen te bekijken.

Duurzame innovaties

Meer informatie over de duurzame innovaties die de provincie toepaste binnen het project:

Contact

N395 Hilvarenbeek - Oirschot

A. (Anja) Schievink
Omgevingsmanager infrastructurele projecten

Zie ook