Doelen

 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N395, met name voor fietsers.
 • Het verbeteren van oversteekplaatsen in de dorpen.
 • Het verbeteren van de doorstroming op de weg.
 • Het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen, bijvoorbeeld door vergroening en verminderen van geluid.
 • Het onderhouden van het asfalt.

Maatregelen

Om deze doelen te bereiken, neemt de provincie de N395 stevig onder handen. De weg wordt opnieuw ingericht en dat betekent dat onder andere deze maatregelen worden doorgevoerd:

 • Het uniform indelen van de weg, met waar mogelijk een scheiding tussen autoverkeer en langzaam verkeer.
 • Het verbeteren van de aansluiting van de N269 op de N395, door het aanleggen van twee rotondes die met elkaar verbonden zijn (kluifrotonde).
 • Het aanleggen van stil asfalt over de gehele N395. Dit zal direct de leefbaarheid in de dorpen vergoten.
 • Vergroening van de openbare ruimte, daarnaast zullen wij hagen aanbrengen langs de weg (deels in voortuinen van bewoners), dit is in overleg gedaan met gemeenten, bewoners, verenigingen en dorpsraden
 • De maximumsnelheid van 60 naar 80 kilometer per uur ten oosten van Diessen.
 • Het ontsluiten van de wijk Haagakkers met een rotonde aan de oostelijke komgrens van Oostelbeers.
 • Het plaatsen van verkeerslichten in Middelbeers (kruising Oranjestraat/Vestdijk) en in Oostelbeers (Kerkstraat).
 • Aansluiting van industrieterrein De Scheper met een kruising met verkeerslichten op de Wintelresedijk.
 • Het aanpassen van de aansluiting op de A58 en plaatsen van nieuwe verkeerslichten

Aanpak

In 2013 is in de planstudie N395 onderzocht hoe de problemen op de N395 het beste opgelost kunnen worden. Ondertussen is de planstudie verder uitgewerkt, waarbij inwoners en belanghebbenden hebben meegedacht. November 2020 is het werk definitief gegund aan aannemer BAM Infra. Op 25 juli 2021 is gestart met de uitvoering.

Planning

Het gehele werk wordt uitgevoerd in 5 fasen.

 • Fase 1: Hilvarenbeek (kruising N395-N269) – Diessen (Reitseweg)
 • Fase 2: Reitseweg (Diessen) - Doornboomplein (Middelbeers)
 • Fase 3: Doornboomplein (Middelbeers) - Neereindseweg (Oostelbeers)
 • Fase 4: Neereindseweg (Oostelbeers) - Beerschotsweg (Oirschot)
 • Fase 5: Beerschotseweg - viaduct A58 Oirschot

Volgorde van uitvoering 1, 5, 4, 3, 2 waarvan 1 en 5 in 2021 en 4, 3 en 2 in 2022

In 2021 worden fase 1 en fase 5 uitgevoerd. In fase 1 gaat om het gedeelte tussen de kruising N269/N395 tot aan de Rijtseweg in Diessen. Fase 5 gaat om het gedeelte tussen de Beerschotseweg en het viaduct over de A58 in Oirschot
Van 28 juni tot en met 17 september 2021 wordt fase 1 uitgevoerd. Het gaat om het gedeelte tussen de kruising N269/N395 tot aan de Rijtseweg in Diessen. In de “BAM Infra projecten” app vindt u actuele informatie over omleidingen, bereikbaarheid en afsluitingen.

Meer informatie

Wanneer u ‘ontvang meldingen’ in de BAM projecten-app aanzet, krijgt u automatisch een melding wanneer er een nieuw bericht wordt geplaatst.

Contact

N395 Hilvarenbeek - Oirschot

Zie ook