Deze video gaat over Herinrichting N395 Hilvarenbeek - Oirschot _ Fase 4

Doelen

 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N395, met name voor fietsers.
 • Het verbeteren van oversteekplaatsen in de dorpen.
 • Het verbeteren van de doorstroming op de weg.
 • Het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen, bijvoorbeeld door vergroening en verminderen van geluid.
 • Het onderhoudsvrij maken van de N395 voor een periode van 10 jaar.

Maatregelen

Om deze doelen te bereiken, neemt de provincie de volgende maatregelen op de N395:

 • Het uniform indelen van de weg, met waar mogelijk een scheiding tussen autoverkeer en langzaam verkeer.
 • Het verbeteren van de aansluiting van de N269 op de N395, door het aanleggen van twee rotondes die met elkaar verbonden zijn (kluifrotonde).
 • Het aanleggen van stil asfalt over de gehele N395. Dit zal direct de leefbaarheid in de dorpen vergoten.
 • Vergroening van de openbare ruimte. Daarnaast zullen wij hagen aanbrengen langs de weg (deels in voortuinen van bewoners), dit is in overleg gedaan met gemeenten, bewoners, verenigingen en dorpsraden.
 • De maximumsnelheid wijzigen van 60 naar 80 kilometer per uur ten oosten van Diessen.
 • Het ontsluiten van de wijk Haagakkers met een rotonde aan de oostelijke komgrens van Oostelbeers.
 • Het plaatsen van verkeerslichten in Middelbeers (kruising Oranjestraat/Vestdijk) en in Oostelbeers (Kerkstraat).
 • Aansluiting van industrieterrein De Scheper met een kruising met verkeerslichten op de Wintelresedijk.
 • Het aanpassen van de aansluiting op de A58 en plaatsen van nieuwe verkeerslichten.

Aanpak

In 2013 is in de planstudie N395 onderzocht hoe de problemen op de N395 het beste opgelost kunnen worden. Ondertussen is de planstudie verder uitgewerkt, waarbij inwoners en belanghebbenden hebben meegedacht. In november 2020 is het werk definitief gegund aan aannemer BAM Infra.

Op 25 juli 2021 is BAM Infra begonnen met de eerste fase van de reconstructie. Inmiddels is in Hilvarenbeek de nieuwe kluifrotonde aangelegd, tussen Hilvarenbeek en Diessen is de kruising van de N395 met de Waterstraat aangepakt. In de dorpskern van Diessen zijn de rotonde bij de Meiraap en de kruisingen met de N395 aangepakt. In fase 5 is de aansluiting op de A58 en bedrijventerrein de Scheper verbeterd. 

Planning

De gehele aanpassing van de N395 gebeurt in 5 fasen.

Fase 1: Hilvarenbeek (kruising N395-N269) – Diessen (Rijtseweg)
Fase 2: Rijtseweg (Diessen) - Doornboomplein (Middelbeers)
Fase 3: Doornboomplein (Middelbeers) - Lindeakkers (Oostelbeers)
Fase 4: Lindeakkers (Oostelbeers) - Beerschotseweg (Oirschot)
Fase 5: Beerschotseweg - viaduct A58 Oirschot

De volgorde van uitvoering van de fases is: 1, 5, 4, 3, 2 waarvan 1 en 5 in 2021 en 4, 3 en 2 in 2022. In het voorjaar van 2023 wordt tot slot de rotonde bij de Marjolein in Oostelbeers aangelegd.

Meer informatie

 • Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld u aan voor de nieuwsbrief N395 Hilvarenbeek-Oirschot.
 • Ook kunt u de reconstructie volgen via de de BAM Infra projecten-app op uw smartphone:
  • Play store
  • App store
   Wanneer u ‘ontvang meldingen’ in de BAM projecten-app aanzet, krijgt u automatisch een melding wanneer er een nieuw bericht wordt geplaatst.
 • Lees het inspirerende artikel Duurzaam en boordevol innovaties wat in mei 2022 verscheen in het vakblad Grond/Weg/ Waterbouw. Hierin wordt ingegaan op de intensieve samenwerking tussen BAM Infra Nederland en de provincie. Waarbij beide partijen streven naar een zo duurzaam mogelijke uitvoering van het project. Naast natuurlijk aandacht voor de verkeersveiligheid en de doorstroming van de weg, spelen ook de omgeving en de energietransitie een grote rol rol. Zo investeert BAM Infra bijvoorbeeld in emissieloos bouwmateriaal, en hield de provincie al bij de aanbesteding van het project rekening met de klimaatdoelstellingen. 

Contact

N395 Hilvarenbeek - Oirschot

A. (Anja) Schievink
Omgevingsmanager infrastructurele projecten

Zie ook