Maatregelen

  • Nieuwe rotondes en bestaande en nieuwe kruisingen hebben nu geavanceerde verkeersregelinstallaties.
  • Minder aansluitende zijwegen en inritten van percelen ten behoeve van de verkeersveiligheid.
  • Maatregelen om langzaam rijdend verkeer te passeren.
  • Ook kunnen fietsers en voetgangers de weg makkelijker oversteken.

Bij de realisatie zijn bestaande materialen hergebruikt.

Aanpak

De reconstructie van de N324 is afgerond. Het laatste gedeelte, de bouw van de rotonde Tolschestraat in Velp, is in het voorjaar van 2021 gerealiseerd. De provincie zorgt de komende jaren voor het dagelijks beheer en onderhoud van de N324.

Zie ook