• Nieuwe rotondes en bestaande en nieuwe kruisingen hebben nu geavanceerde verkeersregelinstallaties.
  • Minder aansluitende zijwegen en inritten van percelen ten behoeve van de verkeersveiligheid.
  • Maatregelen om langzaam rijdend verkeer te passeren.
  • Ook kunnen fietsers en voetgangers de weg makkelijker oversteken.

Bij de realisatie zijn bestaande materialen hergebruikt. ook zijn in het asfalt duurzame bindmiddelen toegepast. .

Realisatie

De reconstructie van de N324 is grotendeels afgerond en het verkeer vindt weer normale doorgang.

Vervolg N324

Op 5 december 2019 is het bestemmingsplan voor de laatste fase van de reconstructie N324 onherroepelijk geworden. Deze laatste fase bestaat uit de aanleg van een rotonde bij de Tolschestraat waarvoor tankstation Tango moet plaatsmaken. De beoogde nieuwe locatie van het tankstation is de hoek N324-Industriestraat in Grave.

Momenteel wordt de planning voor deze laatste fase samen met de aannemer en de Tango voorbereid. De verwachting is dat de werkzaamheden medio 2020 worden gestart.

Zie ook