• Nieuwe rotondes en bestaande en nieuwe kruisingen hebben nu geavanceerde verkeersregelinstallaties.
  • Minder aansluitende zijwegen en inritten van percelen ten behoeve van de verkeersveiligheid.
  • Maatregelen om langzaam rijdend verkeer te passeren.
  • Ook kunnen fietsers en voetgangers de weg makkelijker oversteken.

Bij de realisatie zijn bestaande materialen hergebruikt.

Aanpak

De reconstructie van de N324 is grotendeels afgerond. Het resterende gedeelte, de bouw van de rotonde Tolschestraat in Velp, wordt dit voorjaar gerealiseerd. In 2020 zijn daarvoor verschillende procedures doorlopen, waardoor de werkzaamheden nu uitgevoerd kunnen worden.

Werkzaamheden & omleidingen

Vanaf 8 maart 2021 start aannemer BAM met de daadwerkelijke bouw van de rotonde. Naar verwachting is de bouw begin juni gereed en kan de rotonde in gebruik worden genomen. Gedurende deze periode moeten verkeersdeelnemers rekening houden met hinder en omleidingen.     

Wanneer

 Omleiding

8 t/m 12 maart Aansluiting Tolschestraat dicht tussen N324 en hoofdingang Mariendaal. Verkeer naar Velp wordt lokaal omgeleid via de rotonde Generaal de Bonsweg en de Hoogveldscheweg.
12 t/m 4 juni Velp bereikbaar via de bypass Tolschestraat. De Zandkruierstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (ingang restaurant ABC en D’n Tol zijn vanaf de N324 bereikbaar). Verkeer vanaf/richting de Zandkruierstraat wordt lokaal omgeleid via de rotonde Generaal de Bonsweg.
14 t/m 16 mei Gehele kruising N324 dicht voor gemotoriseerd verkeer. Aansluitende wegen zijn ook afgesloten. Verkeer wordt grootschalig en lokaal omgeleid.
4 juni Rotonde gereed en er vinden naar verwachting geen werkzaamheden meer plaats die hinder veroorzaken.

Gedurende de gehele periode is het voor fietsers en voetgangers wel mogelijk om gebruik te maken van alle richtingen. Hiervoor worden (tijdelijke) fiets- en loopvoorzieningen gemaakt.

Contact

N324 Oss - Grave

Zie ook