De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Om de krachtige positie van de regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 tussen Veghel en Asten worden verbeterd.

Brede belangenbenadering

Provincie en gemeenten starten een zogenoemde brede belangenbenadering op om de gebiedsopgave rond de N279 opnieuw vast te stellen. Dat is nodig omdat de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Veghel - Asten in december 2021 heeft vernietigd. Uit een recente analyse van de verkeerscijfers (quick scan) blijkt dat het verkeer nog sneller groeit dan verwacht. Daardoor kan het PIP niet meer dienen als basis voor de toekomstige aanpak van deze belangrijke verkeersader in het oosten van Brabant.
In overleg met de overheden worden eerst de reikwijdte en aanpak vastgesteld, waarbij draagvlak centraal staat. Zodra hierover basisafspraken zijn gemaakt, wordt ook de (maatschappelijke) omgeving betrokken. 

Planning

Tempo, zorgvuldigheid en betrokkenheid zijn belangrijk bij dit project dat helaas vertraging heeft opgelopen, maar het moet ook haalbaar, duurzaam en toekomstbestendig zijn. Eerst worden nu de belangen van de verschillende partners en de opgaven in het gebied op en rond de provinciale weg verkend. Daarbij wordt het wiel niet helemaal opnieuw uitgevonden: veel is al bekend. Eind 2022 moet er op basis van deze gebiedsopgave een plan van aanpak bij de Stuurgroep N279 liggen en kan een besluit worden genomen. Vanaf 2023 kan het plan dan verder uitgewerkt worden, waarbij de omgeving betrokken wordt. 
De quick scan zal niet de basis vormen voor de te maken keuzes. In het najaar 2022 is het nieuwe provinciale verkeersmodel 2022 naar verwachting gereed. Dan wordt met dit laatste model opnieuw een verkeersonderzoek uitgevoerd en die uitkomsten zijn de basis voor het bepalen van de verdere planuitwerking. 

SmartwayZ.NL

Naast reconstructie van de weg wil de provincie ook op de N279 nieuwe technologieën toepassen die het gebruik van de weg comfortabeler en veiliger maken en de doorstroming verbeteren. Onder de noemer SmartwayZ.NL is een pakket maatregelen samengesteld, waaronder slimme verkeerslichten en een slimme bandenspanningsmeter in het wegdek voor vrachtwagens. SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan het slimste mobiliteitssysteem van Nederland.

Meer informatie 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken meld u dan aan voor de nieuwsbrief U kunt ook de laatst verzonden nieuwsbrieven teruglezen in ons nieuwsbrieven archief

Contact

N279 Veghel - Asten

Zie ook