Doelen

  • Onderhoud aan de weg, zodat deze weer 10 jaar mee kan
  • Verbeteren verkeersveiligheid
  • Verbeteringen voor natuurgebied De Groote Peel

Aanpak groot onderhoud

Nieuwe asfaltlaag

Het oude wegdek is versleten. De weg krijgt een nieuwe stillere asfalt.
De bestaande betonbaan wordt afgewerkt met een asfalt.

Verkeersmaatregelen

De huidige oversteek bij de Buizerdweg wordt omgebouwd naar een rotonde. Het verkeer uit de kern Asten en komend vanuit de Buizerdweg kan dan makkelijker en veiliger de N279 op- en afrijden. En (brom)fietsers kunnen veiliger oversteken.

Natuurmaatregelen

De provinciale weg N279 doorsnijdt het nationaal park de Groote Peel over een lengte van ongeveer 1650 meter. Dit gebied is te onderscheiden in kerngebied Groote Peel (ten zuidwesten van de weg) en het Peelrestant (aan de noordoostzijde). De weg vormt een barrière voor een aantal dieren in het natuurleefgebied. Met de aanleg van 2 faunapassages onder de weg door kunnen onder andere dassen en marters de weg bij De Groote Peel veiliger kruisen. Een van de faunapassagers wordt extra robuust uitgevoerd voor de gladde slang. Ook wordt er extra groen langs de weg aangeplant. 

Hinder (beperkende maatregelen)

Tijdens een deel van de werkzaamheden zal er tijdelijk een verhoogde stikstofuitstoot op de omleidingsroute zijn. De provincie probeert die tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door gerichte keuzes bij omleidingsroutes en door eisen te stellen aan het materieel dat wordt ingezet. Als de werkzaamheden klaar zijn, is er geen structurele verhoging van de stikstofdepositie.

Planning

Naar verwachten vinden de werkzaamheden plaats van juni 2022 tot en met augustus 2022.

Meer informatie

Voorafgaand aan de werkzaamheden organiseert de provincie een informatiemoment voor omwonenden en geïnteresseerden. Hierover volgt later meer informatie. Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Contact

N279 Asten - Meijel

M. (Mark) Ceelen
Omgevingsmanager N279 Asten-Meijel

Zie ook