Doelen

  • Onderhoud aan de weg, zodat deze weer 10 jaar mee kan
  • Verbeteren verkeersveiligheid
  • Verbeteringen voor natuurgebied De Groote Peel

Aanpak groot onderhoud

• Nieuwe asfaltlaag

Het oude wegdek is versleten. De weg krijgt een nieuwe stillere asfalt.
De bestaande betonbaan wordt afgewerkt met een asfalt.

• Verkeersmaatregelen

De huidige oversteek bij de Buizerdweg wordt omgebouwd naar een rotonde. Het verkeer uit de kern Asten en komend vanuit de Buizerdweg kan dan makkelijker en veiliger de N279 op- en afrijden. En (brom)fietsers kunnen veiliger oversteken.

• Natuurmaatregelen

De N279 loopt door natuurgebied De Groote Peel. Omdat dit een stiltegebied is, heeft de provincie gekozen voor een geluidarme asfaltlaag. De weg vormt ook een barrière voor een aantal dieren. Met de aanleg van 2 faunapassages onder de weg door kunnen onder andere dassen en marters de weg bij De Groote Peel veiliger kruisen. Ook wordt er extra groen langs de weg aangeplant.

Hinder (beperkende maatregelen)

Tijdens een deel van de werkzaamheden zal er tijdelijk een verhoogde stikstofuitstoot op de omleidingsroute zijn. De provincie probeert die tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door gerichte keuzes bij omleidingsroutes en door eisen te stellen aan het materieel dat wordt ingezet. Als de werkzaamheden klaar zijn, is er geen structurele verhoging van de stikstofdepositie.

Planning

De provincie werkt de plannen op dit moment verder uit in samenspraak met de gemeente Asten. Eind 2020 wordt op de markt een uitvraag gedaan onder aannemers. De uitvoering start in voorjaar 2021. Oplevering staat gepland voor najaar 2021, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de stikstofaanpak en het coronavirus.

Meer informatie

Voorafgaand aan de werkzaamheden organiseert de provincie een informatiemoment voor omwonenden en geïnteresseerden. Hierover volgt later meer informatie. Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Contact

N279 Asten - Meijel

M. (Mark) Ceelen
Omgevingsmanager N279 Asten-Meijel

Zie ook