Deze video gaat over Aangepaste N264 in Sint Hubert geopend

Gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant en wethouder Jos van den Boogaart van gemeente Mill en Sint Hubert plantten een boom op het vernieuwde plein ter hoogte van de kruising van de Pastoor Jacobsstraat met de Lange Schoolstraat.

Daarmee was de opening officieel. Direct na afloop van de opening op maandagmiddag 6 december werd het vernieuwde deel van de N264 (door Sint Hubert) weer door het verkeer in gebruik genomen.

Maatregelen

Omdat de Pastoor Jacobsstraat veel aanwonenden raakt is de omgeving nauw betrokken geweest bij de aanpak van de N264. In een vroeg stadium zijn de individuele wensen uit de omgeving verzameld. Ook de dorpsraad is altijd sterk betrokken geweest bij de plannen. Het intensieve overleg heeft geleid tot weloverwogen maatregelen. 

De aanpassingen aan de weg zorgen ervoor dat:

  • De rijsnelheid van het verkeer op de Pastoor Jacobstraat aanzienlijk lager is.
  • De oversteekplaatsen veiliger zijn.
  • Voetgangers en fietsers op de weg beter zijn afgeschermd van het andere verkeer.
  • De pastoor Jacobsstraat een meer dorpse uitstraling gekregen heeft.

Al deze maatregelen dragen bij aan de veiligheid van de weg en de leefbaarheid in het dorp.

Contact

N264 Herinrichting Sint-Hubert

Zie ook