N264 Herinrichting Sint-Hubert

Waarom

De N264 is de verbindingsweg tussen de A50 (Uden) via Haps (aansluiting op de A73) en N271 (nabij Gennep). In het voorjaar van 2018 is onderzocht hoe de verkeersafwikkeling op het gehele traject kan worden verbeterd. Hierbij is extra aandacht uitgegaan naar de leefbaarheid in de kern van Sint-Hubert. Voor Sint Hubert zijn daarom de verkeersprognoses en ruimtelijke ontwikkelingen onderzocht en zijn meerdere oplossingsvarianten bekeken. Uiteindelijk hebben bestuurders van de gemeente en provincie gekozen voor een herinrichting van de bestaande weg. Daaropvolgend is in 2018/2019 een planstudie uitgevoerd naar de meest optimale herinrichting van de N264 (Pastoor Jacobstraat) door de bebouwde kom van Sint Hubert. Een lokale werkgroep heeft hierbij het ontwerpproces ondersteund.

Doelen

Het plan heeft de volgende uitgangspunten:

  • De rijsnelheid van het verkeer op de Pastoor Jacobstraat aanzienlijk omlaag brengen ten opzichte van de huidig gereden snelheid;
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid;
  • Betere inrichting voor voetgangers en fietsers;
  • Een meer dorpse uitstraling van de weg.

Aanpak

Aan het begin van 2020 is de provincie Noord-Brabant samen met advies en ingenieursbureau Witteveen+Bos begonnen met het uitwerken van principeplan tot het referentieontwerp en contract. Op 1 september 2020 wordt de aanbesteding gestart waarin aannemers zich gaan verdiepen in het contract en ontwerp. Zij bepalen op basis daarvan een prijs waarvoor zij dit werk willen maken. Naast de prijs beschrijven de aannemers in een plan van aanpak hoe zij het project gaan aanpakken, inclusief verkeersmaatregelen en de manier waarop de omgeving wordt geïnformeerd. Op basis hiervan wordt een aannemer geselecteerd.

Omdat de Pastoor Jacobsstraat veel aanwonenden raakt is de omgeving nauw betrokken bij het uitwerken van het principeplan. In een vroeg stadium zijn de individuele wensen uit de omgeving verzameld. Bij een aantal aanwonenden zijn tijdens ‘keukentafelgesprekken’ persoonlijke wensen opgehaald. De overige aanwonenden zijn uitgenodigd hun wensen via e-mail, videobellen of telefoon te delen. Andere inwoners uit Sint Hubert zijn uitgenodigd hun wensen kenbaar te maken via een online participatieplatform. Door de maatregelen vanwege het coronavirus vond een groot deel van het participatieproces digitaal plaats.

Informatiefolder herinrichting Pastoor Jacobsstraat

In de folder “Herinrichting van de Pastoor Jacobsstraat” krijgt u een beeld van wat er de afgelopen periode is gedaan, hoe de komende periode eruitziet en wordt het ontwerp gepresenteerd. Om u een beter beeld te geven van hoe de Pastoor Jacobsstraat er na de herinrichting uit komt te zien hebben we een aantal “foto inpassingen” gemaakt. Deze geven een indruk wat u kunt verwachten wat betreft de uitstraling van de weg, hoe de komingangen vorm krijgen en hoe de verschillende kruisingen eruit gaan zien.

Planning

Wanneer Wat Opmerkingen
Start aanbesteding 1 september 2020 Op 1 september 2020 wordt de aanbesteding gestart waarin aannemers zich gaan verdiepen in het contract en ontwerp.
Gunning aannemer 1 maart 2021 Op 1 maart 2021 worden de uitvoeringswerkzaamheden gegund aan een aannemer, na afweging van de prijzen en plannen van aanpak. De gekozen aannemer werkt het referentieontwerp vervolgens verder uit naar een uitvoeringsontwerp.
Buitenwerkzaamheden September tot en met december 2021 Naar verwachting vinden de buitenwerkzaamheden plaats tussen september en december 2021.
Werk gereed Uiterlijk 31 december 2021 De uiterlijke opleverdatum van het werk is 31 december 2021.

Contact

N264 Herinrichting Sint-Hubert

Zie ook