N639 Baarle- Nassau - Ulvenhout

Werkzaamheden

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

 • het vervangen van asfalt van de hoofrijbaan
 • herstel van fietspaden, markeringen en bermen 
 • het aanbrengen van houten geleiderails 
 • herstel of vervanging van verkeersborden en verlichting. 
 • Ook worden de aanwezige faunarasters verlengd om ongevallen met overstekend wild te voorkomen.

Daarnaast wordt de weg op een aantal locaties aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren en de verkeersknelpunten op te lossen. Ter plaatse van zijwegen en belangrijke inritten worden, indien nodig, bomen gekapt om te zorgen voor voldoende oprijzicht voor auto’s. De bushaltes worden aangepast naar de laatste normen.

Werkzaamheden op 2 wegdelen N639

De werkzaamheden vinden plaats op 2 wegdelen:

 1. Gedeelte 'Zuid':
  Tussen Baarle-Nassau en Chaam: vanaf de Fransebaan ter hoogte van de rotonde bij de toekomstige omlegging Baarle tot aan de zuidelijke komgrens van Chaam nabij het ESSO tankstation.  
 2. Gedeelte 'Noord':
  Tussen Chaam en Ulvenhout (A58): vanaf de noordelijke komgrens van Chaam tot aan de Strijbeekseweg bij Ulvenhout.

Het gedeelte van Chaam ter hoogte van de Ganzenbeemd tot aan het ESSO tankstation valt buiten de onderhoudswerkzaamheden. 

Planning

 • De aannemer heeft de werkzaamheden aan de N639 op het wegdeel tussen Baarle-Nassau en Chaam (gedeelte ‘Zuid’) inmiddels afgerond.
 • Begin 2019 is de aannemer gestart met de voorbereidende werkzaamheden op het noordelijk wegdeel Chaam - Ulvenhout (A58), beide richtingen. Er worden/zijn hier een aantal bomen gekapt.
 • Nog voor het broedseizoen worden de nieuwe bomen geplant, mits het weer dat toelaat. Deze werkzaamheden gebeuren onder begeleiding van een ecoloog.
 • In mei 2019 is gestart met het verleggen van kabels en leidingen. Daarna kan er begonnen worden met de ‘wegenwerken’ bestaande uit onder andere het verbreden van de weg, het aanpassen van bochten, het frezen van de deklaag en het nieuw aanbrengen van de deklaag, het opnieuw bestraten van verschillende inritten, plaatsen van borden, verlichting en geleiderail.
 • Naar verwachting zullen alle werkzaamheden in augustus 2019 afgerond zijn.

Terugblik informatiebijeenkomst 17 april

Woensdag 17 april 2019 vond een informatieavond plaats over de werkzaamheden. Lees meer in het nieuwsbericht op deze website.


Contact

N639 Baarle- Nassau - Ulvenhout

Zie ook