N395 Hilvarenbeek-Oirschot

In 2013 is in de planstudie N395 onderzocht hoe de problemen op de N395 het beste opgelost kunnen worden. De verkeersveiligheid op de N395 moet worden verbeterd, vooral voor fietsers. Ook de oversteekplaatsen in de dorpen en de doorstroming op de weg moeten aangepast worden en waar mogelijk worden maatregelen genomen om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Tot slot is het asfalt van de N395 toe aan vernieuwing.

Maatregelen voor de N395:

Om deze doelen te bereiken, neemt de provincie de N395 stevig onder handen. De weg wordt opnieuw ingericht en dat betekent dat onder andere deze maatregelen worden doorgevoerd:

 • De weg wordt uniform ingedeeld binnen en buiten de bebouwde kom. Het autoverkeer en langzaam verkeer worden overal van elkaar gescheiden met uitzondering van de Hoogdijk in Middelbeers tussen Oranjestraat/Vestdijk tot de rotonde Doornboomplein.
 • De aansluiting van de N269 op de N395 in Hilvarenbeek wordt verbeterd. Er komt een kluifrotonde (twee rotondes die met elkaar verbonden zijn), die de doorstroming en de veiligheid op de weg verbetert.
 • De met verkeerslichten geregelde oversteekplaats voor voetgangers in Diessen blijft behouden.
 • De met verkeerslichten geregelde oversteekplaats voor voetgangers in Oostelbeers komt te vervallen. De kruising met Kerkstraat zal met verkeerslichten geregeld worden. Voetgangers en fietsers kunnen dan daar oversteken.
 • Van de met verkeerslichten geregelde oversteekplaats in Middelbeers wordt weinig gebruik gemaakt. Deze komt daarom te vervallen. De kruising met de Oranjestraat/Vestdijk wordt met verkeerslichten geregeld, zodat fietsers en voetgangers daar kunnen oversteken.
 • Op de gehele N395 zal er stil asfalt worden aangelegd.
 • De maximumsnelheid op het 60 kilometer per uur-tracé ten oosten van Diessen wordt 80 kilometer per uur.

en

 • De westelijke komgrens Middelbeers wordt verplaatst naar de kruising met de Kattenbergseweg/Heiakkerweg.
 • De bebouwde komgrens tussen Middelbeers en Oostelbeers wordt samengevoegd. De snelheid wordt hier verlaagd naar 50 km/u. Ter plaatse van het sportpark De Klep zal een rotonde worden aangelegd. Hierop wordt de sportparklaan aangesloten
 • Bij de oostelijke komgrens Oostelbeers zal ook een rotonde worden aangelegd. Hiermee wordt de wijk Haagakkers ontsloten.
 • Het fietspad tussen Oostelbeers en Oirschot wordt tweerichtingsverkeer en komt geheel aan de noordzijde van de N395 te liggen.
 • De aansluiting van industrieterrein De Scheper op de N395 wordt omgebouwd. De provincie wil de Wintelresedijk aansluiten op deze kruising en de bestaande oversteek opheffen. De kruising wordt in de toekomst geregeld met verkeerslichten.
 • De aansluiting A58  wordt aangepast om het fietspad in twee richtingen te kunnen aanleggen. Hier komt ook een vrije rechtsaf-strook vanaf Oostelbeers richting Eindhoven.
 • De provincie onderzoekt het aanleggen van een solarfietspad bij de aansluiting N395-A58 bij Oirschot. De zonne-energie die wordt opgewekt door de fietsers die het fietspad gebruiken, kan worden ingezet om de verkeerslichten aan te sturen.
 • Daarnaast zal is er veel aandacht voor het terugbrengen van groen in de kernen. In overleg met gemeenten en dorpsraden is hier invulling aangegeven.

Toekomstige weg N395

Van de toekomstige weg zijn animaties gemaakt die u kunt bekijken (op youtube). Let op: deze animaties dateren van 2017, het ontwerp is inmiddels op een aantal plaatsen aangepast:

Planning voor de N395

Naar verwachting is in het 1e kwartaal 2020 bekend welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. Die begint dan in het voorjaar van 2020 met de voorbereiding van de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen tot en met 2021 duren.

Contact

N395 Hilvarenbeek-Oirschot

Zie ook