• Nieuwe rotondes en bestaande en nieuwe kruisingen hebben nu geavanceerde verkeersregelinstallaties.
  • Minder aansluitende zijwegen en inritten van percelen ten behoeve van de verkeersveiligheid.
  • Maatregelen om langzaam rijdend verkeer te passeren.
  • Ook kunnen fietsers en voetgangers de weg makkelijker oversteken.

Bij de realisatie zijn bestaande materialen hergebruikt. ook zijn in het asfalt duurzame bindmiddelen toegepast. .

Realisatie

De reconstructie van de N324 is grotendeels afgerond en het verkeer vindt weer normale doorgang.

Vervolg N324

Op dit moment wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen voor de volgende en laatste fase van de reconstructie N324. Deze laatste fase bestaat uit de aanleg van een rotonde bij de Tolschestraat waarvoor tankstation Tango moet plaatsmaken. De beoogde nieuwe locatie van het tankstation is de hoek N324-Industriestraat in Grave.

De (voorlopige) planning voor de bestemmingsplanprocedure is als volgt:

  • behandeling van het definitieve plan op 16 september 2019 in de gemeenteraad
  • beroepstermijn van 3 oktober 2019 – 13 november 2019
  • verwachte start aanleg rotonde Tolschestraat: voorjaar 2020

Contact

N324 Oss-Grave

Zie ook