N272/ N615 Beek en Donk Gemert

Waarom

In de directe omgeving van Gemert gebeurt veel op het gebied van mobiliteit. Positieve ontwikkelingen, die wel tot gevolg hebben dat er meer verkeer gebruik zal maken van de N272. De weg zit nu bijna aan zijn maximale capaciteit. Ook moet er een oplossing worden gevonden voor de doorstroming op de N615 tussen de aansluiting op de N279 en de Oranjelaan in Beek en Donk. Daarom onderzoekt de provincie Noord-Brabant hoe het verkeer zich de komende 20 tot 30 jaar gaat ontwikkelen, welke gevolgen dit kan hebben voor de deze wegen en welke verbetermaatregelen eventueel genomen moeten worden.

Doelen

  • Het onderzoeken van de toekomstige vormgeving van een deel van de N272 en N615 voor de komende 20 tot 30 jaar.
  • Het verbeteren van de doorstroming van verkeer, met name richting de N279.
  • Het verhogen van de verkeersveiligheid.
  • Het verminderen van sluipverkeer, om de leefbaarheid in de dorpen te vergroten.

Aanpak

Ingenieursbureau Arcadis voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant het onderzoek uit, in nauwe samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel en de gemeente Laarbeek. Op basis van vooronderzoek selecteren de provincie en gemeenten de meest kansrijke oplossingsrichtingen. Deze presenteren we in een (inloop)bijeenkomst, waarna de mogelijkheid voor geïnteresseerden bestaat tot inspraak. Op basis van vervolgonderzoek en ideeën van belanghebbenden kiest de provincie een voorlopig voorkeursalternatief, waarop ook inspraak plaatsvindt. De definitieve keuze van voorkeursalternatief verwachten we in het voorjaar van 2021 te maken.

Wilt u op de hoogte blijven van het onderzoek en de bijeenkomsten? Meld u dan alvast aan voor de nieuwsbrief.

Contact

N272/ N615 Beek en Donk Gemert

J. (Jeroen ) van Bremen
Omgevingsmanager N272/ N615