N260 randweg Baarle

Door het toenemende verkeer en de geplande stedelijke ontwikkelingen bij Breda en Tilburg werd het steeds drukker op deze wegen. Hierdoor komt de leefbaarheid en veiligheid in de kernen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog verder onder druk te staan. De provincie en de beide gemeenten hebben daarom besloten om de provinciale weg om Baarle heen te leggen. Verder is er nog meer beplanting langs de weg gekomen en is de vormgeving van het viaduct Bels Lijntje anders ontworpen om de impact op het landschap te beperken. Bijzonder is dat de omlegging door 5 Belgische enclaves loopt. De Vlaamse overheid werkte mee aan de realisatie van de omlegging.

Een greep uit de maatregelen N260:

  • De nieuwe weg is ingepast in het landschap en bestaat uit een enkele rijbaan met 2 rijstroken.
  • Er geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.
  • Bij het Bels Lijntje ligt de weg ongelijkvloers en verdiept. Bovenlangs kan de randweg worden gekruist door landbouwverkeer, ruiters/menners en fietsers en is hij gesloten voor snelverkeer. 
  • Bij de Oordeelsestraat ligt de weg ongelijkvloers en verdiept. Bovenlangs kan de randweg worden gekruist door al het verkeer., 
  • Bij Reth ligt een tunnel geschikt voor voetgangers, fietsers en ruiters. 
  • Verder liggen er rotondes bij de aansluitpunten op de Bredaseweg, Alphenseweg, Nijhoven en de Turnhoutseweg.

Zie ook