Met dit geld worden wegen onderhouden en voorzien van aanpassingen die de veiligheid vergroten. Zo nodig wordt het wegennet uitgebreid om nieuwbouw te ontsluiten en om het toenemende autoverkeer te laten doorstromen. Zo blijft Brabant goed bereikbaar.