Om continu alert te blijven op het verminderen van de milieubelasting werkt de provincie sinds 2008 volgens de Nederlandse norm NEN-EN-ISO 14001:2004 voor Milieumanagement.

Om het milieu te ontzien, gebruikt de provincie:

  • biologisch afbreekbare middelen bij het schoonmaken van bebakening en wegenverlichting
  • energiezuinige lampen bij openbare verlichting en verkeerslichten
  • secundaire bouwstoffen bij de aanleg en reconstructie van nieuwe wegen
  • en de provincie verwijdert selectief teer uit asfaltverhardingen en funderingen en voert deze rechtstreeks af naar thermische reinigingsinstallaties.

Contact

Milieubewust werken aan de weg