Alternatieve onkruidbestrijding

De milieuvriendelijkste 'onkruidbestrijding' is onkruid geen kans te geven. Dat doet de provincie door bij de aanleg van nieuwe wegen 'gesloten verhardingen' te gebruiken. Door bijvoorbeeld over de hele middenberm (of 'verkeersgeleiders') beton te gieten. Dan zijn er geen voegen waar onkruid tussen kan groeien. De provincie maakt daarbij veel gebruik van zogenaamd 'printbeton'. Dan lijkt het net of er toch mooie klinkertjes in de middenberm liggen. De verharding zelf wordt met borstelmachines schoon gehouden. Ook de bestaande verhardingen mét voegen worden met borstels onkruidvrij gemaakt.

 

Contact

Alternatieve onkruidbestrijding