Pilots met Nachtnet

De pilot Late Nachtnet met bussen startte december 2015 als alternatief voor het Nachtnet met treinen van de NS. Omdat te weinig reizigers gebruik maakten van Late Nachtnet Bus konden de nachtbussen op termijn niet zonder subsidie van overheden blijven rijden. Daarom hebben de provincie en deelnemende gemeenten in 2017 besloten om de pilot vervroegd te stoppen.