Omdat de provincie geen opdrachtgever is van de NS, zet zij in op afspraken hierover met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de NS.

Brabantse Spoor Agenda 2030

Ook voor de inzet of uitbreiding van het spoor heeft de provincie geen wettelijke opdracht of verplichting. De Rijksoverheid neemt hierover de beslissingen. Wel heeft de provincie mee samengewerkt aan de Brabantse spooragenda 2030 om ook op langere termijn goed bereikbaar en ontsloten te zijn via spoor.

Zie ook