Helikopter

Ontheffing aanvragen

Voor het aanvragen van een ontheffingen gebruikt u het aanvraagformulier in het loket. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) beslist namens de provincie binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek op uw aanvraag.

Vooraf melden

Minimaal een werkdag voordat u gebruik maakt van de ontheffing dient u de provincie te informeren over het terrein waar u wilt landen of opstijgen. U gebruikt hiervoor het digitale meldingsformulier.

Publicatie

Een besluit op een aanvraag om een ontheffing wordt gepubliceerd op internet, zie hiervoor TUG-ontheffingsbesluiten op overheid.nl Vanaf de dag na de dag van verzending van het besluit tot 6 weken daarna, kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen een besluit tot het verlenen van een ontheffing. In het betreffende besluit is aangegeven waar dat kan.

Drones

Voor landen en opstijgen met een drone gelden landelijke regels. Deze vindt u op rijksoverheid.nl Voor vluchten met grote drones van 25 tot 150 kg vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 

Contact

Opstijgen en landen