Helikopter

Ontheffing aanvragen

Voor het aanvragen van een ontheffingen gebruikt u het aanvraagformulier in het loket. De Omgevingsdienst beslist namens de provincie binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek op uw aanvraag.

Vooraf melden

Minimaal een werkdag voordat u gebruik maakt van de ontheffing dient u de provincie te informeren over het terrein waar u wilt landen of opstijgen. U gebruikt hiervoor het digitale meldingsformulier.

Publicatie

Een besluit op een aanvraag om een ontheffing wordt gepubliceerd op internet, zie hiervoor TUG-ontheffingsbesluiten. Vanaf de datum van bekendmaking van het besluit tot 6 weken daarna, kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen een besluit tot het verlenen van een ontheffing. In het betreffende besluit is aangegeven waar dat kan.

Contact

Voor vragen neemt u contact op met Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Drones

Voor landen en opstijgen met een drone gelden landelijke regels. Deze vindt u op rijksoverheid.nl Voor vluchten met grote drones van 25 tot 150 kg vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.