Voor goederenvervoer over water zijn clustering, bundeling en slimmer vervoer steeds belangrijker. Daarbij speelt samenwerking tussen diverse partijen een belangrijke rol, ook en vooral tussen marktpartijen. Gezamenlijk kunnen zij zorgen voor minder congestie over de weg en minder uitstoot van CO2. Ook innovatie en schonere schepen zijn belangrijke ontwikkelingen

Wilhelminakanaal

Het Wilhelminakanaal bij Tilburg wordt verbreed en verdiept. De Zuid-Willemsvaart is bij ’s-Hertogenbosch omgeleid (Máximakanaal) en geschikt gemaakt voor grotere schepen naar Veghel en voor langere schepen naar Eindhoven. De provincie, gemeenten, bedrijven en het Rijk hebben zich hier samen voor ingespannen.

Het Wilhelminakanaal wordt in Tilburg over een lengte van 6 kilometer verbreed en verdiept. Na de afronding van het project kunnen over een aantal jaren ook klasse IV-schepen - met 2 lagen containers - gebruik maken van de vaarweg tot aan Tilburg-Loven. Eén klasse IV-schip, met een lengte tot ruim 100 meter, haalt zo'n 100 vrachtwagens van de weg waarmee het wegvervoer in de regio wordt ontlast. Rijkswaterstaat voert dit werk uit in samenwerking met de gemeente Tilburg en de provincie.

De nieuwe Sluis III bij Tilburg is inmiddels in gebruik genomen. Verder is het kanaal tot aan deze sluis grotendeels verbreed en verdiept. De komende jaren wordt een ontwerp gemaakt voor de herbouw van Sluis II en wordt de aanbesteding hiervan voorbereid. Tevens wordt de vervanging van de bestaande ophaalbruggen tussen sluis II en haven Loven voorbereid. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal in Tilburg eind 2023 worden afgerond.
Meer informatie over dit project vindt u op de site van Rijkswaterstaat.

MCA Brabant

Het Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum Brabant (MCA) focust op de verdeling van de goederenstromen over de vervoersmodaliteiten, door het goederentransport over water te stimuleren. Hiervoor is een driejarig programma gestart, dat de huidige infrastructuur beter wil benutten. Het bundelen van ladingstromen richting de zeehavens is een van de speerpunten in dit programma. Als een eerste initiatief is de West-Brabant Corridor gestart naar de haven van Rotterdam. Containerstromen van de terminals in Tilburg, Oosterhout en Moerdijk worden hier gebundeld om een snellere en betere aan- en afvoer naar de diepzee terminals te realiseren.
Verder kijkt MCA naar de inpasbaarheid van nieuwe innovatieve en duurzame concepten voor vervoer over water. Meer informatie vindt u op de site van MCA Brabant.

Contact

Goederenvervoer over water

Zie ook