De provincie zet voor de langere termijn in op een goederenruit Zuid-Nederland. Het doorgaande goederenvervoer over spoor gaat dan vanuit de Rotterdamse haven of vanuit Zeeland naar Duitsland en België zoveel mogelijk buiten Brabant om.

De provincie wil de Brabantroute (blauwe lijn) ontlasten, omdat deze door een aantal grote steden loopt (Breda, Tilburg, Eindhoven). Ze stimuleert het gebruik van de Betuweroute (rode lijn) langs Nijmegen. De Betuweroute is een aanvulling op het bestaande spoor voor alléén goederentreinen. Voor een aantal bestemmingen wordt de Betuweroute verplicht, bijvoorbeeld voor treinen tussen de Rotterdamse haven en Noordoost-Europa.

kaart vervoer gevaarlijke stoffen

3e spoor Betuweroute

Om de Betuweroute optimaal te kunnen benutten voor het goederentransport, werkt de Duitse overheid tussen 2015 en 2025 aan een verbetering van de aansluiting met de Betuweroute. Tijdens deze werkzaamheden rijden er tijdelijk meer goederentreinen over de Brabantroute. Om de capaciteit voor het goederenverkeer via de Betuweroute te vergroten, legt de Duitse overheid een extra spoor (3e spoor) aan tussen Emmerich en Oberhausen. In het bijzonder in 2021 zullen er meer goederentreinen over de Brabantroute rijden. Kijk onder andere voor de kalender met werkzaamheden en het prestatiedashboard op prorail.nl/derdespoorduitsland.

Brabantroute (Moerdijk-Venlo)

Met een breed pakket van maatregelen wordt het spoor tussen Moerdijk en Venlo de komende jaren veiliger en stiller, en leefbaarder voor de omgeving. Daarmee is de aanpak van een Robuuste Brabantroute een feit. Deze route verbindt Rotterdam, Vlissingen en deels ook Antwerpen met het Duitse Roergebied.

Vervoer gevaarlijke stoffen: Basisnet

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen (chemische producten, brandstoffen, aardgas, lpg) kan risico’s opleveren voor mens en milieu. De provincie probeert de gevaren zoveel mogelijk te beperken. Rijksoverheid, gemeenten en provincies hebben gewerkt aan een Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Tot 2030 wordt op diverse Brabantse spoortrajecten het nieuwe Europese veiligheidssysteem ERTMS  geïnstalleerd. Dit systeem voorkomt dat een trein door rood sein kan rijden en maakt het mogelijk dat treinen vaker, sneller en veiliger dan nu kunnen rijden. Het is de bedoeling dat het in heel Europa wordt ingevoerd, zodat overal dezelfde standaard geldt. Lees meer over ERTMS.

Spoorterminals

In Brabant zijn 6 terminals waar overslag van goederen naar spoor mogelijk is. Samen met Havenbedrijf Moerdijk wordt aan een verdere versterking van de spoorontsluiting gewerkt. Na de aanleg van een 2e opstelspoor langs de Chemieweg met een lengte van 700 meter in 2017, worden in 2020 langs de Zuidelijke Randweg 2 nieuwe sporen met een lengte van 740 aangelegd om capaciteit te vergroten. Verder wordt een extra wisselverbinding bij Combined Cargo Terminals (CCT) aangelegd om extra rangeerwerk te vermijden en treinen zo sneller te kunnen afhandelen. Sporen van de spoorterminal worden met Europese subsidie tot 740 meter verlengd.

Contact

Goederenvervoer over spoor

Zie ook