Tussen Rotterdam – Moerdijk – Antwerpen loopt de Buisleidingenstraat West-Brabant. Vooral in de tunnel onder het Hollands Diep is het druk. De noord-zuidverbinding wordt veelvuldig gebruikt door vooral de chemische industrie. Vloeistoffen en gassen worden door de buizen vervoerd en direct op de plaats van bestemming afgeleverd. Vervoer via buizen is een veilig alternatief voor het vervoeren van chemische stoffen per trein of over de weg.

Buisleidingen Peelregio

Een tracé via de Peelregio maakte in de Structuurvisie Buisleidingen onderdeel uit van de door het Rijk beoogde uitbreiding van het landelijke buizennetwerk voor het transport van olieproducten en chemicaliën voor het bedrijfsleven. Dit tracé kan onderdeel uitmaken van een nieuw buizenstelsel tussen de Rotterdamse haven en chemiebedrijven in Limburg. De provincie zet zich in voor een goede afweging van nut en noodzaak voor dit traject.
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de procedure tot het definitief maken van de indicatieve tracés wordt beëindigd. Deze zal bij de Verkenning voor het Nationaal Programma Energiesysteem (NPE) worden betrokken. De vaststelling van het NPE is op zijn vroegst in 2021 te verwachten.

Contact

Goederenvervoer via buisleidingen

Zie ook