Het optimaal gebruik maken van alle aanwezige infrastructuur noemen we multimodaliteit. Hiermee wordt het wegennet (en het milieu) ontlast. Zo legt de provincie aantrekkelijke vervoersalternatieven voor. De provincie Noord-Brabant stimuleert via het Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum Brabant website: www.mcabrabant.nl - de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie.

De provincie wil samen met partners:

  • bestaande capaciteit op spoor en vaarwegen beter benutten
  • vervoersnetwerken versterken en waar nodig uitbreiden
  • bedrijven moeten multimodaal (via weg, water, spoor, buisleiding) bereikbaar zijn 

Zie ook