Pijler 1: Agenda van Brabant

Logistiek komt in de Agenda van Brabant terug als één van de topsectoren waar Brabant sterk in is. En waar Brabant zich op wil richten vanwege de grote economische impact. Samen met partners werkt de provincie aan een veilig, slim en duurzaam mobiliteitsnetwerk. Voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Een netwerk wat optimaal benut wordt door het goederenvervoer en wat bijdraagt aan de kracht van de logistieke sector in Brabant.

Pijler 2: Strategische Visie Goederenvervoer

De basis voor de provinciale inzet op goederenvervoer ligt in de Brabantse Strategische Visie Goederenvervoer. De provincie streeft naar een verschuiving van vervoer over de weg naar vervoer over water, spoor en door buisleidingen. De bestaande infrastructuur moet beter worden benut.

Pijler 3: Logistiek

De logistieke sector is 1 van de belangrijke clusters van het provinciale economische beleid. Dit is breder dan alleen de verplaatsing van goederen van A naar B. De provincie wil deze toppositie verder versterken. Met ondernemers, overheden en kennisinstellingen is in kaart gebracht wat er al gebeurt voor de logistiek en hoe dit verder verbeterd kan worden. Én wat er aanvullend nodig is aan acties om de Brabantse logistiek een extra boost te geven.

Via het samenwerkingsprogramma SmartwayZ werkt de provincie aan smart logistics. Dat is het beter en slimmer organiseren van goederenstromen. Slim plannen, besturen en uitvoeren vormt hierbij de kern.

Sleutelpositie tussen mainports

Globalisering en groei van de wereldhandel zijn goed voor de economie. Maar zorgen echter ook voor een forse toename van het goederenvervoer: over weg, water, spoor en in de buisleidingen. Dat geldt zeker voor Brabant. De mainports Rotterdam en Antwerpen en het Ruhrgebied zijn in de directe nabijheid. Brabant heeft daardoor een sleutelpositie op de corridors tussen de Noordwest-Europese mainports en het Europese achterland. Als de huidige groei van de wereldhandel zich doorzet, kent Brabant in 2025 een verdubbeling van het goederenvervoer. De ontwikkelingen in de Vlaams Nederlandse Delta zoals de Tweede Maasvlakte zijn daar een belangrijke aanleiding voor. De groei is bevorderlijk voor de economie, maar legt druk op de bereikbaarheid, het leefklimaat en het milieu. Hoe de provincie met bovenstaand vraagstuk omgaat, leest u in de visiedocumenten.

Contact

Strategie goederenvervoer en logistiek

Zie ook