• Zo wordt samengewerkt in de Vlaams Nederlandse Delta en ook met de oostelijke grensprovincies en NordRhein Westfalen.
  • binnen Nederland samen met het Rijk, het havenbedrijf Rotterdam, Zuidvleugel en provincie Limburg aan een onderzoek naar de Goederencorridor Rotterdam-Duitsland.
  • Binnen de Brabantse regio’s weten de logistieke bedrijven elkaar ook goed te vinden om samenwerking tot stand te brengen ook met kennisinstellingen. Zoals op het online platform Smart Logistics: samen slim groeien. In Noordoost Brabant en in West-Brabant zijn verschillende Logistieke Platforms opgericht. Via ontmoetingen en bijeenkomsten ontstaan zo allerlei projecten en nieuwe initiatieven.

Contact

Goederenvervoer: Kennis en innovatie

Zie ook