Fietstelpunten, verplaatsingsdata en modellen

De provincie telt op dit moment op ruim 100 punten het aantal fietsen dat passeert. Een groot deel permanent (24/7), een ander deel gedurende twee weken per jaar. Met deze data zijn trends in het aantal fietsers op de Brabantse fietspaden te bepalen. Effecten van het weer, de seizoenen, vakanties en dergelijk zijn terug te vinden in de data. Al deze fietsteldata is te vinden op www.basec.nl.

Verplaatsingsdata, of trackingdata, geeft een belangrijk inzicht in het fietsgedrag van de Brabantse fietser en de infrastructuur. Met verplaatsingsdata kunnen we veel of juist weinig gebruikte routes in kaart brengen, net als snelheden, vertragingen en, na analyse, ritmotieven.

Al deze data gebruiken we voor het plannen van nieuwe infrastructuur of het verbeteren van de huidige. Ook worden met deze data de verkeersmodellen verbeterd, zodat er betere voorspellingen gemaakt kunnen worden voor het toekomstig fietsgebruik.

Monitoring Snelfietsroutes

Snelfietsroutes zijn een belangrijk onderdeel van het Brabantse fietsbeleid. Met de snelfietsroutes willen we meer bestemmingen met de fiets bereikbaar maken en het fietsgebruik stimuleren. Iedere snelfietsroute heeft een monitoringsplan dat bestaat uit een voor- en een nameting. We gebruiken de hierboven genoemde data om vervolgens het effect te monitoren. Daarnaast zetten we zowel voor als na afronding de route een enquête uit onder de gebruikers van de route om ook de mening van hen mee te wegen in het totale effect. De nulmetingen zijn hier te vinden. Zodra de nametingen beschikbaar zijn komen deze ook op de site.

De provincie heeft een nulmeting uitgevoerd op negen routes. Als totaalscore krijgen de routes een rapportcijfer tussen 4,9 en 7,1. Per route is een factsheet gemaakt met de belangrijkste resultaten. Deze zijn onder dit bericht toegevoegd.

Twee Brabantse snelfietsroutes, Valkenswaard-Eindhoven en Oss-Den Bosch, zijn al gerealiseerd en daar is onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat de routes veel nieuwe fietsers aantrekken én dat deze nieuwe fietsers ook vaak de auto laten staan om naar het werk te reizen. Van het aantal nieuwe werkende gebruikers op de snelfietsroute Eindhoven-Valkenswaard (F69) gebruikte eerst 34% de auto. Bij de F59 is dit 16%. De gehele rapportage staat onderaan het bericht.

Assetdata

Voor onze fietspaden willen we graag de basis op orde hebben: de fietspaden moeten goed toegankelijk zijn en berekend op de aantallen fietsers die er fietsen. De eigenschappen van de fietspaden willen we monitoren met assetdata. Assetdata voor fietspaden is een nieuwe databron waar we nog flink onderzoek naar doen. Er zijn initiatieven geweest met verschillende partijen. Ook landelijk werken we aan deze data.

Beschikbaarheid fietsdata: dashboard fiets

De belangrijkste kennis over het fietsen in Brabant is op dit moment nog verspreid beschikbaar. Een deel van de kennis is toegankelijk gemaakt via het dashboard mobiliteit voor Brabant: de Staat van Mobiliteit Brabant. Dit dashboard geeft naast de andere modaliteiten ook de belangrijkste fietsdata weer. Voor fietsprofessionals zijn ook een aantal andere dashboards ontwikkeld waarmee analyses mogelijk zijn.

Zie ook