Feiten & cijfers Fiets

Dashboard fiets

De belangrijkste kennis over het fietsen in Brabant is gebundeld in het Dashboard Fiets. Dit Dashboard is in opdracht van de provincie ontwikkeld door de Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV Breda) en geeft informatie over het fietsen in Brabant. Van het aandeel fiets in de totale verplaatsingen tot motieven voor fietsritten. En van teldata van permanente fietstelpunten tot de invloed van het weer op het aantal fietsritten. Deze gegevens zijn te bekijken, combineren en vergelijken op de site van het dashboard.

Telpunten

De provincie telt sinds oktober 2017 op 43 telpunten rondom de grotere Brabantse steden permanent het aantal fietsers. Met deze data zijn trends in het aantal fietsers op de route te bepalen per jaar, seizoen, dag en uur. Daarnaast wordt er op 90 telpunten door heel Brabant eens in de 2 jaar gedurende twee weken geteld. Al deze fietsteldata is te vinden op basec.nl.

Snelfietsroutes

  • Er zijn op dit moment 9 snelfietsroutes waarvoor de voorbereidingen zijn gestart.
  • 1 snelfietsroute is in uitvoering en de 2 snelfietsroutes Valkenswaard-Eindhoven en Oss-Den Bosch zijn al gerealiseerd.
  • Uit onderzoek blijkt dat beide routes veel nieuwe fietsers aantrekken. En dat deze nieuwe fietsers ook vaak de auto laten staan om naar het werk te reizen.
  • Van het aantal nieuwe werkende gebruikers op de snelfietsroute Eindhoven-Valkenswaard (F69) gebruikte eerst 34% de auto. Bij de F59 is dit 16%.
  • De provincie heeft een nulmeting uitgevoerd op de routes Eindhoven-Helmond, Uden-Veghel, Nistelrode-Uden. Tilburg-Waalwijk, Waalwijk-Den Bosch en Breda-Tilburg. Als totaalscore krijgen de routes een rapportcijfer tussen 5,9 en 6,7. Per route is een factsheet gemaakt met de belangrijkste resultaten; lees het nieuwsbericht.
  • Meer informatie op de pagina Fietspaden.

B-Riders

In 2018 heeft Brabant het project B-Riders afgerond. Dit project is opgestart om met gedragsstimulering meer Brabanders aan het fietsen te krijgen. Het project was erg succesvol en in 2018 hebben marktpartijen het project overgenomen. Er is een overzichtelijk verslag gemaakt met daarin de succesvolle en de minder succesvolle elementen.