Windmolens Ecopark Waalwijk

Externe veiligheid speelt een belangrijke rol bij windturbines. Windturbines kunnen door het afbreken van een blad, gondel of mastbreuk een risicobron zijn voor de omgeving. Om die reden moeten windturbines aan strenge veiligheids- en afstandseisen voldoen. Deze eisen waren vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Het gaat dan om eisen voor 1 of 2 windturbines; voor windturbineparken gelden andere regels. Sinds een uitspraak van de Raad van State op 30 juni 2021 kunnen de rijksregels voor windturbineparken in het Activiteitenbesluit niet meer worden toegepast. Naar aanleiding van de uitspraak hebben 3 ministeries een actieprogramma opgestart. Het actieprogramma dient als voorbereiding voor nieuwe algemene milieuregels voor windturbineparken. De verwachting is dat het in 2024 een nieuwe algemene regeling zal vaststellen.

Omgevingsvisie

De provincie Noord-Brabant geeft in haar omgevingsvisie aan welke ambities de provincie heeft op het gebied van windenergie en welke ruimtelijke consequenties dat heeft. De gemeente doet hetzelfde binnen de omgevingsvisie.

Lees meer over wat de provincie doet aan de energietransitie onder: Elektriciteit