Sportevenementen

Ambitie 

Met het nieuwe sportbeleid wil de provincie Noord-Brabant een meer onderscheidend en beter afgestemd aanbod van sportevenementen in Brabant, waardoor ook het sociaal-maatschappelijk en economisch rendement van sportevenementen kan verbeteren. Sportevenementen zijn daarnaast platform voor andere beleidsvelden. Daarnaast streeft de provincie naar een sterkere integratie van aangepast en regulier sporten binnen evenementen.

Aanpak

We ondersteunen jaarlijks 8-10 sportevenementen met een hoog verwacht rendement. Het merendeel betreft jaarlijks terugkerende evenementen, een aantal betreft evenementen die via lobby en acquisitie naar Brabant moeten komen. Een externe adviescommissie  helpt ons de onderbouwingen in de ingediende plannen goed in te schatten.
Mede op basis van dit advies maken wij de definitieve selectie. Onderstaand een overzicht van de jaarlijks terugkerende door de provincie gesponsorde evenementen en de eenmalig gesponsorde evenementen.