Deze video gaat over Beleidsvideo Sport evaluatie 2019

Het sportbeleid is uitgewerkt in de nota “Brabant beweegt 2016-2019”.

Ons beleid in 5 sportlijnen

5 sportlijnen staan centraal. Op deze lijnen heeft de provincie een duidelijke toegevoegde waarde ten opzichte van wat lokaal en landelijk gebeurt:

  1. Uniek sporten
  2. Sportevenementen
  3. Talentontwikkeling
  4. Innovatie en technologie
  5. Urban Sports

Wat bereikten we met ons Brabants sportbeleid?

Brabant is zowel economisch als sociaal-maatschappelijk sterker geworden door de uitvoering van de Sportagenda Brabant Beweegt 2016-2019.

Economisch vooral door extra bestedingen in de Brabantse vrijetijdseconomie vanuit grote sportevenementen, door de aanwezigheid van een topsport- en talentencentrum (CTO/RTO) die zorgt voor bestedingen en werkgelegenheid in de regio, en door het ontstaan van nieuwe startups en (technologisch) innovatieve producten in het sport- en beweegdomein.

Sociaal-maatschappelijk vooral door de aandacht en inzet voor het sporten van mensen met een beperking en de verbindende kracht van sportevenementen en side-events.

Daarnaast zijn de provincie en de uitvoeringspartners wendbaar gebleken, door nieuwe kansen op het gebied van Urban Sports binnen de sportagenda te benutten.

Lees verder over het behalen van de doelstellingen uit de Sportagenda.

BrabantSport: de uitvoering

De uitvoering van het sportbeleid ligt sinds maart 2017 extern in handen van de programmaorganisatie BrabantSport, omdat we in de uitvoering met anderen willen samenwerken. We zijn als overheid afhankelijk van de inspanningen van veel andere partijen, zoals gemeenten, sportorganisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarom moeten we naar buiten om nauwer verbinding maken met bestaande en nieuwe partners. Dat is de enige manier om als samenwerkende overheid meer vanuit een netwerk-aanpak te opereren en via sport onze doelen te bereiken.

Zie ook