BrabantSport voert het provinciaal sportbeleid tot en met 2019 uit. Dat doen we in samenwerking met Team Brabant Sport, het CTO Zuid, Sportservice Noord-Brabant en Stichting Sports & Technology. We nodigen andere partijen uit om ook aan te sluiten. 

Waarom verandering?

De uitvoering van het sportbeleid was te versnipperd. Onderdelen waren belegd bij Team Brabant Sport, het CTO Zuid, Sportservice Noord-Brabant, Stichting Sports & Technology en de provincie zelf. Elk van de uitvoeringsorganisaties levert goed werk in het eigen domein, maar kwam te weinig toe aan de verbinding met andere domeinen, binnen en buiten de sport. Daarnaast zagen we dat ook de samenwerking binnen BrabantStad op sportgebied nog onvoldoende vorm krijgt en om een ‘trekker’ vraagt. BrabantSport moet in deze behoefte gaan voorzien.

Wat doen alle betrokken partijen?

 1. Team Brabant Sport
  Team Brabant Sport is een team bestaande uit Brabantse topsporters en talenten. Het team levert een bijdrage aan de ambitie van de provincie Noord-Brabant om sociaal en economisch sterker te worden door sport.
  Meer informatie: www.teambrabantsport.nl
 2. CTO Zuid 
  Het CTO is het aanspreekpunt voor sportbonden, talenten en topsporters in een door de bond erkend programma. Daarnaast kunnen ook gemeenten en bedrijven met ambities op het gebied van talentidentifcatie, talentontwikkeling, topsport of ondersteuning van ex-topsporters bij het CTO terecht.
  Meer informatie: www.ctozuid.nl
 3. Sportservice Noord-Brabant
  Sportservice Noord-Brabant voorziet in de lokale behoefte. Iedereen moet mee kunnen doen met sporten en bewegen. Sportservice ontsluit landelijke en provinciale initiatieven, evenementen, programma’s en instrumenten en maakt de vertaalslag naar  gemeenten en waar nodig naar de wijk. 
  Meer informatie: www.ssnb.nl 
 4. Sports and Technology
  Het cluster Sports & Technology bouwt aan een sportieve en vitale samenleving. Het cluster is een netwerk van organisaties uit de sport, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid.
  Meer informatie: www.sportsandtechnology.com