Innovatie en technologie

Doel van de partijen in dit cluster is enerzijds om meer mensen aan het sporten/bewegen te krijgen: technologie en innovatie vergroten de mogelijkheden en het plezier om te bewegen en om anderzijds meer business te genereren. Het gebruik van technologie biedt kansen voor nieuwe producten en diensten voor de sportmarkt, en van daaruit mogelijk ook voor andere markten Ook maakt technologie het mogelijk slimmer en efficiënter te trainen met betere prestaties tot gevolg, voor zowel de recreatieve sporter als de topsporter. Deze prestaties zetten Brabant internationaal op de kaart. 

Ambitie

We willen de vitaliteit van Brabanders –met én zonder beperking– vergroten door de ontwikkeling van (technologische) innovaties die mensen verleiden om meer te bewegen. Daarnaast willen we hiermee een hogere omzet van het Brabants bedrijfsleven realiseren en tot slot Brabant (inter-)nationaal nog sterker op de kaart zetten als innovatieve, slimme regio. 

Aanpak

Het cluster Sport & Technologie is betrokken in vijf Europese projecten die als doel hebben via innovatieve toepassingen mensen meer te laten bewegen en bedrijven nieuwe marktkansen te bieden.  In de afgelopen bestuursperiode heeft de nadruk gelegen op initiatie en opbouw van het cluster rond sport en technologie. Er zijn fieldlabs ingericht, kennis en onderzoeksprogramma’s opgestart en er is een businessclub voor innovatieve bedrijven opgezet. Op dit moment ligt de nadruk op de uitvoering van gezamenlijke activiteiten, gericht op maatschappelijk en economisch rendement. En de communicatie hierover ‘naar buiten’. De focus in het cluster ligt op vitaliteit, met technologie als het regionale unique selling point.
Het netwerk heeft z’n zwaartepunt in de toptechnologie regio Brainport, met Eindhoven als kloppend hart, maar strekt zich uit over het hele land.