Rol provincie bij ontwikkeling werklocaties
Deze veranderde rol vraagt om een nieuwe aanpak, waarbij de provincie bij de ontwikkeling van werklocaties veel vaker aan de voorkant van het proces meedenkt en niet alleen toetst aan de achterkant. De provincie wil in haar rol als partner duidelijk zijn: wat mogen anderen verwachten? De provincie speelt een rol bij ontwikkelingen die van belang zijn voor de hele provincie. Hierbij gaat het om ontwikkelingen van topbedrijven, op toplocaties en binnen topsectoren. Waarbij er een bijdrage wordt geleverd aan de people, planet en profit ambities van de provincie. Ook kan de provincie een rol spelen bij grootschalige transformatieopgaven van werklocaties. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de Brabantse Agenda Wonen en de Brabantse Aanpak Leegstand.

Altijd maatwerk

Samen met de initiatiefnemer bekijkt de provincie om wat voor soort werklocatieontwikkeling het gaat, welke rol de provincie kan spelen en welke andere samenwerkingspartners er zijn. Initiatiefnemers krijgen te maken met één aanspreekpunt. Zo werkt de provincie vraaggericht en op maat, en neemt ze initiatiefnemers werk uit handen.
Per initiatief bekijkt de provincie hoe groot haar rol moet zijn en welke instrumenten daarbij horen. De provincie kan bijvoorbeeld optreden als initiatiefnemer, kennis delen en advies geven en het procesmanagement of de rol van projectleider op zich nemen. De provincie kan ook mede-financier zijn, bijvoorbeeld bij herstructurering.

Inzet van partners

Als de provincie een rol pakt bij werklocatieontwikkelingen, verwacht ze ook inzet van haar partners. Bijvoorbeeld op duurzaamheidsambities, de human capital agenda en eventuele herstructurering of herbestemming op achterblijvende locaties. De provincie maakt over de rolverdeling in de samenwerking en de gewenste uitkomst van de samenwerking afspraken met onze partners. Tot slot maakt de provincie ook afspraken over wanneer haar rol klaar is.

Contact

Rol provincie bij ontwikkeling werklocaties

Zie ook